PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Logika - OPBM1M134A
Anglický název: Logic
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKBM1M134A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Prerekvizity : OPBM1M106A
Anotace
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (16.09.2022)
Předmět se zabývá základy klasického výrokového počtu, jeho axiomatikou, sémantikou a metodami odvozování a dokazování. Do kurzu je zařazen i stručné seznámení s nerozhodnutelnými tvrzeními - Gödelovy věty.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (16.09.2022)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy klasického výrokového počtu, především s jeho axiomatikou a sémantikou

a základními charakteristikami. Důraz je kladen především na odvozování a dokazování.

Deskriptory
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (16.09.2022)
Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1semináře 25 minut
Samostudium literatury (za semestr) 45 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 12 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 0 hodin
   
Plnění předmětu  
Příprava na zkoušku a zkouška 25 hodin
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (16.09.2022)

Sochor, Klasická matematická logika. Praha : Karolinum 2001.

Peregrin, Logika a logiky. Praha : Academia 2004.

Smullyan, Navěky nerozhodnuto. Praha : Academia 2003.

Barwise, Handbook of Mathematical logic. Nort-Holland, 1977.

Kleene: Mathematical logic, John Wiley 1967.

Metody výuky
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (16.09.2022)

Seminář

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (16.09.2022)

Aktivní účast na semináři.

Sylabus
Poslední úprava: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. (16.09.2022)

Výrok. Výrokový počet.

Logické operace.

Vlastnosti logických operací.

Souvislost s teorií množin.

Booleova algebra.

Matematické důkazy.

Predikátový počet.

Nerozhodnutelná tvrzení - Gödelovy věty.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK