PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Lineární algebra II - OPBM1M132A
Anglický název: Linear algebra II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OKBM3M054A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Prerekvizity : OPBM1M107A
Anotace
Poslední úprava: STEHLIKO (10.09.2019)
Kurz navazující na kurz Lineární algebra a geometrie zaměřený na klasifikaci geometrických prostorů na základě invariantů lineárních zobrazení. Znalosti jsou využity ke klasifikaci kvadrik dle jejich projektivních, afinních a metrických vlastností. Získané znalosti a dovednosti patří k partiím potřebným pro další kurzy z matematiky a jsou potřebné k výuce středoškolské analytické geometrie.
Literatura
Poslední úprava: STEHLIKO (10.09.2019)

ZLATOŠ, P.: Lineárna algebra a geometria, Marenčin PT, Bratislava, 2011.
BARTO, L., TŮMA, J.: Lineární algebra, skripta k přednášce na MFF UK, aktuální verze.
SEKANINA, M., BOČEK, L., KOČANDRLE, M., ŠEDIVÝ. J.: Geometrie II, Praha: SPN 1988.
JANYŠKA, J., SEKANINOVÁ, A.: Analytická teorie kuželoseček a kvadrik, Brno 2017.
RICHTER-GEBERT, J.: Perspectives on Projective Geometry, Springer, 2011.
CASAS-ALVERO, E.: Analytic Projective Geometry, EMS, 2014.

Sylabus
Poslední úprava: STEHLIKO (10.09.2019)

Euklidovský vektorový prostor, klasifikace shodností v E3, shodné zobrazení v En
Podobné zobrazení v En
Afinní zobrazení v En
Projektivní rozšíření afinního prostoru
Projektivní prostor, projektivní zobrazení
Bilineární a kvadratické formy
Projektivní klasifikace kvadrik
Afinní klasifikace kvadrik
Metrická klasifikace kvadrik

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK