PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analytická geometrie II - OPBM1M131A
Anglický název: Analytic geometry II
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBM2M116A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Mgr. Filip Beran
Prerekvizity : OPBM1M107A
Je prerekvizitou pro: OPBM1M139A
Anotace -
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Filip Beran (14.09.2020)
Geometrické transformace roviny a objektů v ní zkoumané pomocí nástrojů lineární algebry a matematických struktur: od shodností přes podobnosti až po obecné afinity a její speciální případy.
Deskriptory
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Filip Beran (13.09.2021)

V případě přechodu na distanční výuku se komunikace uskutečňuje a materiály sdílí přes Moodle zde: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4779 a živé konzultace probíhají v MS Teams.

Literatura -
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Filip Beran (13.09.2019)

Základní literatura:

Skripta HEJNÝ, Milan, Darina JIROTKOVÁ a Naďa VONDROVÁ. Geometrické transformace: metoda analytická. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997.

Kniha KUŘINA, František. Deset geometrických transformací. Praha: Prometheus, 2002.

Další materiály v průběhu seminářů.

Metody výuky
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Filip Beran (14.09.2020)

Výklad, samostatná práce, domácí úlohy, společná diskuse řešení.

V případě přechodu na distanční výuku budou pravidelně zadávány úlohy v Moodle či jiným vhodným způsobem a organizovány online konzultace ve vhodném prostředí, přičemž bude vyžadována aktivní účast na této výuce.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Filip Beran (13.09.2019)

Předpokládá se aktivní účast na cvičeních.

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemný test je sestaven především z typových početních úloh, následný pohovor pak ověřuje komplexní porozumění probrané látce.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Filip Beran (14.09.2020)

Následující pojmy jsou studovány zejména analyticky s odkazem na syntetický přístup probíraný již dříve:

- Grupa shodností v E2.

- Grupa podobností v E2.

- Grupa afinit v E2 a A2.

- Aplikace na kuželosečky v obecné poloze.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Filip Beran (27.10.2022)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4779.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK