PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Praktický jazyk a reálie I - OPBF2F101A
Anglický název: Language communication and culture I
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 66 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: francouzština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OPBF2F106A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (25.08.2017)

Předmět je založen na komunikativním přístupu k rozvíjení dovedností ve francouzském jazyce v okruhu každodenní komunikace (porozumění mluvenému i psanému jazyku a jeho produkce) na úrovni A2-B1 SERRJ a práci s tématy z frankofonní současnosti a každodennosti. Důraz je kladen na aktuální formu spisovného jazyka, uplatňován je i mezijazykový přístup. Rozvíjena je nejen interpersonální kompetence studentů, ale i složka intrapersonální. Využívají a prohlubují se teoretické znalosti z ostatních kurzů jazykovědného zaměření. Je zaručena gradace i evaluace kurzu. Studenti pracují s francouzskou učebnicí a s doplňkovými materiály. Pozornost je věnována i homogenizaci jazykové úrovně studentů prvního ročníku směrem k úrovni B1.1 dle SERRJ.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (25.08.2017)

Učebnice kurzu (povinná):

Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung, Le Nouveau Taxi ! 2 (A2),  Hachette FLE. (zelený přebal)

 

Doporučená (prohlubující) literatura:

Activités pour le Cadre commun - Niveau A2 et B1. Cle International.

řada "Progressive du français" a "Le nouvel Entrainez-vous", CLE International.

řada "Les 500 exercices...", Hachette FLE.

Lecture en français facile (různá nakladatelství) na úrovni A2-B1

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (25.08.2017)

Aktivní účast na seminářích (max. 3 absence), odevzdání zadané práce dle požadavků vyučujícího, systematická práce s učebnicí dle sylabu a pokynů vyučujícího, osvojení dalších doplňkových materiálů, aktivit či textů. Min. 65% - 70% úspěšnost v závěrečném testu, který bude vycházet z probraných témat v učebnici a doplňkových aktivit. Části testu: compréhension orale/compréhension écrite, grammaire, civilisation, dictée.

Max. jeden opravný pokus.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D. (25.08.2017)

Progrese v učebnici Le Nouveau Taxi ! 2 (A2) cca 1-2 lekce týdně, dle úrovně studentů a potřeb jednotlivých paralelních skupin.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK