PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historická exkurze - OPBD4D044A
Anglický název: Historical Excursion
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 118 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vojtěch Čurda, Ph.D.
Mgr. Dušan Foltýn
Mgr. Helena Chalupová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Mikeska
PaedDr. František Parkan
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (31.08.2019)
Cílem kurzu je rozšířit znalosti posluchačů získané při přednáškách a seminářích. Samotná exkurze probíhá ve třech fázích. V první, přípravné jsou posluchači seznámeni s programem exkurze. Pracují s odbornou literaturou a prakticky uplatňují vědomosti a dovednosti získané v jednotlivých kurzech studia historie. Během exkurze prezentují výsledky své práce a získávají další poznatky. Ve třetí fázi korigují své představy s realitou poznanou v průběhu exkurze. Získané poznatky a dovednosti uplatňují ve svém dalším studiu a v odborné přípravě na povolání vyplývající z profilu absolventa bakalářského studia. Každý rok se vypisuje 5-6 různých domácích i zahraničních exkurzí, z nichž si studenti mohou vybrat.
Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (30.01.2023)
Příprava na výuku
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu exkurze 0 minut
Samostudium literatury (za semestr) 25 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 10 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 0 hodin
 
Plnění předmětu  
Seminární práce 30 hodin
Příprava na zápočet 4 hodiny
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Iva Beránková (06.10.2019)

ČAPEK, V.  a kol. Didaktika dějepisu II, Praha: SPN, 1998.

HOMEROVÁ, M. Jak může vypadat výuka dějepisu v muzeích a skanzenech aneb umí pedagogové využít nabídky této výuky? Učitelské noviny 1997, s. 19-20.

JULÍNEK, S. a kol. Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno: MU, 2004.

PETRYL, J. Zkušenosti ze spolupráce školy a muzea při vyučování dějepisu, Praha: SPN, 1962.

PASÁK, T. Muzea a školy. Společenské vědy ve škole, 1987/2, č. 10, s. 281-3.

ŠPÉT, J. - BARTŮŠKA, V. Ke spolupráci muzeí a galerií se školami, Společenské vědy ve škole, 1984/5, č. 5, s. 144-146.

Dále dle tématu exkurze.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK