PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Úvod do studia dějepisu I - OPBD4D013A
Anglický název: Introductory Seminar in History I
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 108 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Mgr. Barbora Jiřincová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Josef Kales
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Mgr. Kateřina Sládková
Je prerekvizitou pro: OPBD4D023A
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D. (01.09.2021)
Seminář Úvod do studia dějepisu je vstupem do problematiky historie jako vědní disciplíny, pozornost je však také věnována praktickým dovednostem s cílem získat informace o principech historikovy práce. Student se seznámí s typologií historických pramenů a historické literatury, se zásadami heuristiky a interpretace pramenů a v neposlední řadě i se zásadami psaní odborného textu. Bude též seznámen s informačními zdroji (klasickými i elektronickými) pro historikovu práci, s odbornými historickými časopisy a s fungováním archivní sítě v ČR. Vedle základů paleografie získá i představu o pramenech uchovávaných moderními médii, je však uveden též do ikonografie. Student se učí problematizovat téma, provádět heuristiku a s pomocí základních historických metod i tvořit odborný text. Součástí semináře jsou i společné exkurze. Témata: 1. Historiografie (terminologie, vývoj) 2. Heuristika (bibliografie, syntézy, encyklopedie, slovníky, edice) 3. Informační zdroje (archivy, knihovny, internet) 4. Odborné historické časopisy 5. Paměťové instituce (muzea, galerie) 6. Odborný historický text (metodologie, typologie, postupy zpracování) 7. Typologie historických pramenů I – písemné prameny, hmotné prameny 8. Typologie historických pramenů II – literární prameny, obrazové prameny, audiovizuální prameny 9. Typologie historických pramenů III – prameny osobní povahy, prameny předávané ústně 10. Zásady kritiky historických pramenů
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D. (01.09.2021)

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy studia historie, se základními typy historických pramenů a způsoby jejich interpreatce a také se systémem fungování českých archivů a paměťových institucí.

Deskriptory
Poslední úprava: Kateřina Entnerová, DiS. (03.11.2022)

 

Příprava na výuku  
Doba očekávané přípravy na 1 hodinu přednášky 0 minut
Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 45 minut
Samostudium literatury (za semestr) 20 hodin
Práce se studijními materiály (za semestr) 6 hodin
Plnění průběžných úkolů (za semestr) 6 hodin
   
Plnění předmětu  
Seminární práce 10 hodin
Příprava na zápočet 10 hodin
Příprava na zkoušku a zkouška 0 hodin
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Barbora Jiřincová, Ph.D. (16.09.2019)

Bartoš, J.: Úvod do problematiky historického bádání a nauky o pramenech. Olomouc 1999.

Beneš, Z.: Historický text a historická kultura. Praha 1995.

Kutnar F. - Marek J.: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha 1997.

Zwettler, O. - Vaculík, J. - Čapka, F.: Úvod do studia dějepisu. Brno 1994.

Úvod do studia dějepisu I. a II. Brno 2014.

Metody výuky
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D. (04.02.2022)
The seminary character of the course expects the student to participate in the in-class readings and the interpretation of presented primary sources. Taking part in the visits to archives is also required as is the students’ readiness in terms of individual consultation of the teacher.
Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D. (01.09.2021)

1. Historiografie (terminologie, vývoj)

2. Heuristika (bibliografie, syntézy, encyklopedie, slovníky, edice)

3. Informační zdroje (archivy, knihovny, internet)

4. Odborné historické časopisy

5. Paměťové instituce (muzea, galerie)

6. Odborný historický text (metodologie, typologie, postupy zpracování)

7. Typologie historických pramenů I – písemné prameny, hmotné prameny

8. Typologie historických pramenů II – literární prameny, obrazové prameny, audiovizuální prameny

9. Typologie historických pramenů III – prameny osobní povahy, prameny předávané ústně

10. Zásady kritiky historických pramenů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D. (01.09.2021)

Podmínkou pro získání atestace (zápočtu) je účast na hodinách, úspěšné absolvování testu a odevzdání tří anotací odborných knih.  

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK