PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Výběrový seminář II D - OPBD2D126B
Anglický název: Elective Seminar II D
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Prerekvizity : OPBD2D121B
Záměnnost : OB23052DD
Je záměnnost pro: OB23052DD
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jan Šindelář (31.08.2022)
Seminář s názvem Místa paměti komunistického režimu v sérii lekcí představuje některé uzlové body, do nichž vládnoucí strana směřovala značné propagandistické úsilí a které tvořily jakousi páteř režimní politiky paměti. Místem paměti nemusí přitom nezbytně být konkrétní „fyzický“ prostor, ale také rituál, oslava výročí či halasné velebení klasiků.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jan Šindelář (31.08.2022)

Hlubší seznámení s některými reáliemi komunistického Československa, přemýšlení o procesech vytváření novodobých mýtů i jejich boření. Nabyté znalosti mohou posluchači dále využít ve své pedagogické praxi (nejen v „běžné“ výuce, ale i při přípravě projektových dnů, besed, exkurzí, workshopů atd.).

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Jan Šindelář (31.08.2022)

V případě příznivé epidemické situace bude výuka probíhat seminární formou s pokud možno aktivní účastí všech přítomných. Nepůjde o monotónní prezentaci faktografie, ale o sérií praktických činností (např. ukázky z relevantních pramenů, audiovizuální záznamy, návrhy didaktické transformace do učiva ŽS či SŠ). 

(Při omezení prezenční výuky bude využito prostředí aplikace MS Teams, kam budou také průběžně nahrávány relevantní studijní materiály.) 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jan Šindelář (31.08.2022)

Jindřich DEJMEK a kol., Československo. Dějiny státu, Praha 2018

Jiří PERNES, Velké dějiny zemí Koruny české XVII (19481956), Praha – Litomyšl 2022

Jan RYCHLÍK, Československo v období socialismu 19451989, Praha 2020

(rozšiřující literatura ke konkrétním tématům bude představena v příslušných lekcích)

Metody výuky
Poslední úprava: PhDr. Jan Šindelář (31.08.2022)

Výuka bude probíhat seminární formou, nedílnou součástí jednotlivých lekcí by měla být debata o některém zajímavém problému. 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jan Šindelář (31.08.2022)

Z chystaných témat: Stalinův pomník v Praze, spartakiády, stranická muzea, únor 1948, Julius Fučík, pomníky Rudé armády, První máj, seriál Major Zeman, vítkovský památník…   

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jan Šindelář (31.08.2022)

Úspěšné absolvování zápočtového testu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK