PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Historická exkurze I - OPBD2D116B
Anglický název: Historical Excursion I.
Zajišťuje: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 11 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc.
Vyučující: Mgr. Dušan Foltýn
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
PhDr. Václava Kofránková, Ph.D.
Mgr. Tomáš Mikeska
PaedDr. František Parkan
PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.
Je záměnnost pro: AHSV01128, AHSV01071, AHSV01098
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Robert Skopek (22.09.2017)
EXKURZE SE ZAPISUJÍ A KONAJÍ V LETNÍM SEMESTRU. Cílem kurzu je rozšířit znalosti posluchačů získané při přednáškách a seminářích. Samotná exkurze probíhá ve třech fázích. V první, přípravné jsou posluchači seznámeni s programem exkurze. Pracují s odbornou literaturou a prakticky uplatňují vědomosti a dovednosti získané v jednotlivých kurzech studia historie. Během exkurze prezentují výsledky své práce a získávají další poznatky. Ve třetí fázi korigují své představy s realitou poznanou v průběhu exkurze. Získané poznatky a dovednosti uplatňují ve svém dalším studiu a v odborné přípravě na povolání vyplývající z profilu absolventa bakalářského studia. Každý rok se vypisuje 5-6 různých domácích i zahraničních exkurzí, z nichž si studenti mohou vybrat.
Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (13.05.2019)

ČAPEK, V.  a kol. Didaktika dějepisu II, Praha: SPN, 1998.

HOMEROVÁ, M. Jak může vypadat výuka dějepisu v muzeích a skanzenech aneb umí pedagogové využít nabídky této výuky? Učitelské noviny 1997, s. 19-20.

JULÍNEK, S. a kol. Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno: MU, 2004.

PETRYL, J. Zkušenosti ze spolupráce školy a muzea při vyučování dějepisu, Praha: SPN, 1962.

PASÁK, T. Muzea a školy. Společenské vědy ve škole, 1987/2, č. 10, s. 281-3.

ŠPÉT, J. - BARTŮŠKA, V. Ke spolupráci muzeí a galerií se školami, Společenské vědy ve škole, 1984/5, č. 5, s. 144-146.

Dále dle tématu exkurze.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. (26.01.2023)

Předmět nemá vstupní požadavky.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. (13.05.2019)

Předmět je zakončen zápočtem. Zápočet se uděluje za kvalitní ústně přednesený referát na předem domluvené téma, který odezní během exkurze. Pokud není refrát shledán vyučujícími kvalitním, je nutné dodat po skončení exkurze jako podklad pro zápočet zlepšenou písemnou verzi.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK