PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Literární exkurze I - Vyšehrad - OPBC4L125C
Anglický název: Literary excursion I - Vysehrad
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 4 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Lukáš Neumann, Ph.D. (07.10.2022)
Vyšehrad Vycházka mýtickým a sakrálním místem českých dějin zaměřená zvláště k národnímu pohřebišti význačných českých osobností. Vedle míst posledního odpočinku českých kulturních velikánů 19. a 20. století bude mj. věnována pozornost budování kultu „výtečníků“ a jeho provázanosti s dobovými institucemi (Svatobor, Ústřední matice školská) a dobové funerální kultuře.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK