PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Literární seminář (k problematice literatury pro děti a mládež) - OPBC4C108C
Anglický název: Literary Seminar (issue of literature for children and youth)
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Anotace
Kurs bude sledovat vybrané současné tituly literatury pro děti a mládež, jejich příznačné inovativní rysy i případná ukotvení v tradičním spektru literárních žánrů tohoto pole (k jejich souhrnnému připomenutí bude směřovat úvodní přednáška). Předpokládá aspoň minimální literárně teoretickou orientaci, zvl. rozpoznání základních, klíčových postupů výstavby konkrétního literárního textu, podtrhujících jeho téma. Těžištěm práce tedy bude „pouhé“ pozorné (analytické) čtení, směřující k následné debatě. Studenti budou pracovat ve skupinách, každá skupina si zvolí konkrétní téma a zpracuje ho v prezentaci/referátu; vedle toho předpokládám četbu dalších minimálně čtyř beletristických textů k dalším tématům, tak, aby se mohla diskuse rozvinout. Konkrétní rozvrh práce domluvíme při prvním semináři.
Poslední úprava: Neumann Lukáš, Mgr., Ph.D. (06.02.2023)
Literatura

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ LITERATURA
MOCNÁ D., PETERKA, J. a kol: Encyklopedie literárních žánrů, Praha-Litomyšl: Paseka, 2004
MANDYS P. a kol.: 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy, Praha: Albatros, 2013
recenze, zvl. in: Tvořivá dramatika http://www.drama.cz/periodika/td_obsah.html
                          portál iliteratura https://www.iliteratura.cz/

 

ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA
DOROVSKÝ, I., ŘEŘICHOVÁ, V.: Slovník autorů literatury pro děti a mládež. I., Zahraniční spisovatelé, Praha: Libri, 2007
HAUSENBLAS, O.: Grafický román ro děti bez jediného slova, Současnost literatury pro děti a mládež, Liberec: Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2017, s. 117-130
K FENOMÉNU JAROSLAV FOGLAR, eds. R. Hamanová, D. Lábusová, Praha: Památník národního písemnictví, 2008
KOPÁL, J.: Literatúra a detský aspekt, Bratislava: SPN, 1970 
KUČERA, P.: K problému originality a konvence v poezii pro děti, Současnost literatury pro děti a mládež, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 1996, s. 31-37
NEZKUSIL, V.: Studie z poetiky literatury pro děti a mládež, Praha: Albatros, 1983SEGI LUKAVSKÁ, J.: Dětský implicitní čtenář jako klíč k literatuře pro děti?, Česká literatura 65, 2017, č. 1, s. 90-107
ŠMAHELOVÁ, H. Návraty a proměny, Praha: Albatros, 1989
ŠUBRTOVÁ, M.: Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež, Brno: Masarykova univerzita,  2007
ŠUBRTOVÁ M. a kol: Slovník autorů literatury pro děti a mládež. II., Čeští spisovatelé, Praha: Libri, 2012
URBANOVÁ, S.: Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. (Reflexe české tvorby a její recepce),  Olomouc: Votobia, 2004
URBANOVÁ, S.: Meandry a metamorfózy dětské literatury, Olomouc: Votobia, 2003
URBANOVÁ, S.: Konfigurace. Figury a figurace II., Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021
VŠETIČKA, F.: Čtyři hlasy. O kompoziční výstavbě poezie pro děti,  Ostrava: Profil, 1989

 

Poslední úprava: Neumann Lukáš, Mgr., Ph.D. (06.02.2023)
Sylabus
Nabídka témat a textů (pouvažujte o ní, některá témata můžeme pozměnit, některá zcela vyloučit,  definitivní program sestavíme při prvním setkání 23. 2. 2023): 

Kanonický text pro dnešní dětské čtenáře.
Alena Ježková: Staré pověsti české a moravské + Alois Jirásek: Staré pověsti české
Má smysl číst nesmysl?
Šrut Pavel: Potkal Tatar tatarku  + nonsensové texty ze zaslaného zásobníku či jakákoli česká nonsensová sbírka poezie, mj. i výbor P.Š.: Veliký tůdle
Dnešní uchopení tradičního tématu v poezii.   
Petr Borkovec: Každá věc má něco společného se štěstím + Jaroslav  Seifert: Maminka + zaslaný zásobník klasické poezie
Různé podoby a funkce současné obrazové knihy. 
Tereza Říčanová: Kráva Říčanová (s přihlédnutím k T.Ř.: Kozí knížka) + (příběh bez textu): Shaun Tan: Nový svět
Edukace v dobrodružném hávu.
Pavel Radosta: Ztracen v zemi mamutů + Eduard Štorch: Lovci mamutů
V jednání je rovněž společná návštěva výstavy Pravěk, k tabuli! v Národním pedagogickém muzeu Jana Amose Komenského.
Sequel ano, či ne? A proč?
Jaroslav Foglar: Chata v jezerní kotlině + Petr Hugo Šlik: Zkáza Jezerní kotliny  
Postava outsidera jako klíčový činitel výstavby a smyslu textu.
Tereza Horváthová: Sydney + Petra Soukupová: Klub divných dětí či Iva Procházková: Soví zpěv (popř. Wolfgang Herrndorf: Čik + Mark Twain: Dobrodružství Huckleberryho Finna)
Dystopická fikce a dystopická realita.
František Tichý: Rekrut 244 + Ruta Sepetsyová: V šedých tónech
Odborníci se přou: je to ještě young adult literatura? Ano, či ne? A proč?
Hana D. Lehečková: Poupátka
Poslední úprava: Neumann Lukáš, Mgr., Ph.D. (06.02.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Skupinová prezentace, aktivita v debatách.

Poslední úprava: Neumann Lukáš, Mgr., Ph.D. (06.02.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK