PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Moderní angličtina II - OPBA2A108A
Anglický název: Modern English II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Vyučující: PhDr. Petra Kacafírková, Ph.D.
Prerekvizity : OPBA2A104A
Je prerekvizitou pro: OPBA2A111A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Petra Kacafírková, Ph.D. (29.01.2021)
Cílem předmětu je rozvoj jazykových dovedností od úrovně B2/B2+ k úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jde o druhý semestr šestisemestrálního kurzu, který je cílen na efektivní rozšíření jazykových kompetencí studentů zpočátku na úroveň Advanced, tj. C1+ (první tři semestry), posléze Proficiency (druhé tři semestry kurzu). Systematicky se pracuje s kmenovou učebnicí, obligatorní jsou i další zdroje zadané vyučujícím. Kurz rozvíjí praktické dovednosti v oblasti mluvního projevu, čtení s porozuměním, poslechu s porozuměním a písemného projevu.
Deskriptory -
Poslední úprava: PhDr. Petra Kacafírková, Ph.D. (04.02.2021)
Distanční výuka bude probíhat online přes platformy Moodle a MS Teams. Na platformě Moodle najdou studenti zadání úkolů a budou zde i úkoly odevzdávat. Prostřednictvím MS Teams budou probíhat online semináře a konzultace. 
https://dl3.cuni.cz/course/view.php?id=169
heslo: moeII
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Petra Kacafírková, Ph.D. (29.01.2021)

Povinná literatura:

Bell, Jan; Gower, Roger. Advanced Expert Coursebook, 3rd edition. Pearson 2014.

Vince, Michael. Advanced Language Practice. Macmillan 2003. (or more recent editions)

 

Doporučená literatura

BELL, J; KENNY, N. Advanced Expert Student´s Resource Book, Pearson 2015.
McCARTHY; O'DELL, F. English Idioms in Use. Cambridge University Press, 2002.
McCARTHY; O'DELL, F. English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 1994.
FOLEY, M.; HALL, D. Longman Advanced English Grammar. Longman, 2003.
HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 1999.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Petra Kacafírková, Ph.D. (29.01.2021)

module 4. THE GLOBAL VILLAGE (WEEK 1-4)

part A: A small world? (week 1+2)

part B: Making a difference (week 3+4)

Language input

·         sleep

·         similar words/idioms/word pairs

·         word formation: prefixes/suffixes

Language input

·         issues and opinions

·         language to express probability and certainty

·         noun clauses

Vince self-study

·         G25: phrasal verbs 3

·         V10: social problems

·         V19: word formation

Vince self-study

·         V15: thinking and feeling

·         WP1: expressions with COME, IN, idioms based on HAND, metal, wood, prefix UN, verbs of movement

·         WP9: adverbs, expressions with THINK, GIVE, modifiers, words with more than one meaning

 

module 5. CONTROVERSY (WEEK 5-8)

part A: Global Issues (week 5+6)

part B: An open society? (week 7+8)

Language input

·         global issues

·         word formation

·         modifying (un)gradable adjectives

·         adv-adj collocations

Language input

·         security

·         intensifying expressions

·         conditionals

Vince self-study

·         V12: government and society

·         V14: world issues

·         WP2: expressions with GET, SEE, OUT, suffix FUL, colour idioms, common expressions

Vince self-study

·         G8: conditionals

·         WP3: expressions with ON, ONE, BREAK, sounds,          memory

·         WP4: formality, expression with NO, HEAD, MAKE, compound words, words connected with people

 

module 6. COMMUNICATION (WEEK 9-12)

part A: Getting your message across (week 9+10)

part B: A sixth sense (week 11-12)

Language input

·         phrasal verbs

·         TALK/SPEAK/SAY expressions

·         informal expressions of speaking and understanding

·         spelling

·         easily confused words

Language input

·         emotional reactions

·         gerunds and infinitives

Vince self-study

·         V3: News events

·         V20: Multiple meaning

·         WP5: size, suffixes, headline language, expressions with ONE, body movement…

Vince self-study

·         G19: verbs + infinitive or –ing

·         V5: media and advertising

·         WP6: expression with SET, WITHIN, places…

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Petra Kacafírková, Ph.D. (29.01.2021)

aktivní účast na semináři

docházka minimálně 80% (povoleny 2 absence)

úspěšné vypracování eseje během kurzu - minimální požadovaná úroveň 70%

úspěšné zvládnutí zápočtového testu - minimální požadovaná úroveň 70% (zápočtový test se skládá z následujících částí: listening, reading, writing a use of English založený na modulu 1-6 učebnice Advanced Expert, Pearson 2014 - viz sylabus předmětů Moderní angličtina I a Moderní angličtina II  a vybraných kapitolách učebnice Language Practice for Advanced - viz sylabus předmětů Moderní angličtina I a Moderní angličtina II)

počet pokusů na složení zápočtového testu: 2 pokusy

 

Pozn.: Jako ekvivalent docházky a udělení zápočtu lze uznat certifikát CAE s hodnocením A nebo B a CPE s hodnocením A,B nebo C. Certifikát nesmí být starší dvou let.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK