PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Didaktika VV I - OPB01V155B
Anglický název: Didactics of Art Education I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Je záměnnost pro: OKB01V155B
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (28.01.2022)
Kurz reflektuje poznatky předchozích teoretických a praktických kurzů a transformuje je do elementární didaktické struktury. Předkládá hlavní principy plánování ve Výtvarné výchově a seznamuje studenty s vhodnými inspiračními zdroji. Předkládá zákonitosti dětského výtvarného projevu a jeho hlavní vývojové rysy a ukazuje vazby mezi volbou oborového kontextu a úkolem a mezi dalšími klíčovými didaktickými kategoriemi. Součástí kurzu je seznámení se stručnou historií a současností oboru Didaktiky Výtvarné výchovy.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (28.01.2022)

Přímá výuka

Cvičení: 24h

 

Nepřímá výuka

Samostudium literatury (za semestr): 12h

Práce se studijními materiály (za semestr): 12h

Plnění průběžných úkolů (za semestr): 12h

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (28.01.2022)

Hlavní studijní literatura:

HAZUKOVÁ, H.: Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání. Praha, Raabe, 2012. 

HAZUKOVÁ, H., ŠAMŠULA, P.: Didaktika výtvarné výchovy I. UK Ped F, Praha 2005.

KAFKOVÁ, H. (2018). Plánování výtvarných činností. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. ISBN978-80-7603-140-1. Dostupné z: https://futurebooks.cz/books/pedfa_esf_12/?/impressum/

FULKOVÁ M.,KAFKOVÁ H.: Nové trendy ve výtvarné výchově. In: Kohnová, J. (Ed.): Sborník příspěvků z konference Profesní rozvoj učitelů. Praha, UK, 2012, s. 41-48. ISBN 978-80-7290-548-5 Dostupné na: http://tarantula.ruk.cuni.cz/UPRPS-1-version1SBORNIK_CD_Profesni_rozvoj_ucitelu.pdf

Slavík, J., Nedělka, M., Valenta, J., Hník O., Brücknerová K., & Dytrtová K. (2015). Didaktiky expresivních oborů: tvorba a její reflexe ve výchově a vzdělávání. In I. Stuchlíková, T. Janík, Z. Beneš, M. Bílek, K. Brücknerová, M. Černochová, V. Čížková, H. Čtrnáctová, L. Dvořák, K. Dytrtová, B. Gracová, O. Hník, M. Kekule, K. Uličná, M. Kubiatko, M. Nedělka, J. Novotná, M. Papáček, J. Petr, et al. (2015), Oborové didaktiky: Vývoj stav perspektivy. Brno: Masarykova univerzita.

Další studijní literatura:

DODDINGTON, CH., HILTON, M.: Child-Centred Education. London, Sage publications, 2007.

FULKOVA, M., TIPTON, T. (2011) Diversifying Discourse: The Influence of Visual Culture on Children´s Perception and

Creation of Art. In Faulkner, D., Coates, E. (Eds.) Exploring Children´s Creative Narratives. Routledge, Tailor & Francis

Group. ISBN 978-0415-46562-2.

ŠUPŠÁKOVÁ, B.: Detský výtvarný prejav. Bratislava, Dolis, 2013

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (28.01.2022)

seminář

V případě omezení prezenční výuky bude kurs veden distanční formou přes aplikaci Microsoft Teams.

Odkaz:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIAUeVbTKP3QHr7_ysc4yjIK3iGE4S_e1cj668ioz6T81%40thread.tacv2/conversations?groupId=27d8b971-84a2-4b87-b6f3-911ade131990&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Tato platforma bude studijní skupinou využívána ke sdílení studijních dokumentů i v případě prezenční výuky.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (28.01.2022)

* Úvod do disciplíny a reflexe portfolií z teoretických a praktických disciplín

* Tradiční otázky oborové didaktiky – historie a současnost v Čechách a ve světě

* Funkční slovník učitele Výtvarné výchovy

* Plánování ve Výtvarné výchově I

* Klíčové didaktické kategorie II

* Klíčové didaktické kategorie II

* Vhodné inspirační zdroje a jejich parametry

* Práce s vhodnými inspiračními zdroji

* Dětská tvorba a její geneze I

* Dětská tvorba a její geneze II

* Dětská tvorba a její geneze III

* Shrnutí hlavních tezí

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svatošová, Ph.D. (28.01.2022)

Zápočet

Aktivní účast v seminářích, průběžné plnění zadaných úkolů do portfolia

Vypracování a prezentace seminární práce - didaktického portfolia

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK