PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávací technologie v práci učitele - ON2319V01
Anglický název: Educational Technology for Teachers
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 2/0, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Posláním studijního předmětu Vzdělávací technologie 21. století je seznámit studenty s možnostmi aplikace informačních a komunikačních technologií (ICT) ve vyučování a učení se zvláštním důrazem na technologie mobilní a na využití volně dostupných výukových zdrojů, otevřených výukových metod a sociálních sítí. Hlavním cílem je přispět k poznání a pochopení současného potenciálu ICT, který výrazným způsobem ovlivňuje vzdělávací cíle a revolučně mění formální i neformální výukové postupy. Výuka má formu hangoutem vysílaných a zaznamenávaných přednášek využívajících názorné ukázky ve formě videa (viz https://www.youtube.com/user/Spomocnik). Předpokládá se aktivní zapojení studentů do diskuze nad probíranými tématy nejen během vlastního prezenčního setkání, ale i mimo něj online v rámci osobního vzdělávacího prostředí účastníků. Podle aktuálního vybavení vlastními přístroji mobilně připojenými do internetu (není podmínkou účasti) budou v mezích možností v rámci přednášek realizovány i praktické ukázky případného nasazení těchto technologií do výuky (např. tzv. zpětný kanál dovolující okamžitou reakci studentů v reálném čase). Jedná se o postupy přispívající k plnění výukových cílů směřujících k budování digitální gramotnosti síťové generace, do níž naši žáci již jednoznačně patří. Je třeba, aby podobné aktivity dnes ovládal každý učitel. Absolvent předmětu bude mnohem lépe připraven prostřednictvím ICT soustavně inovovat své výukové metody nezávisle na předmětu, který učí. Účast přispěje též k rozšíření osobního vzdělávacího prostředí studentů a k nastartování jejich následného celoživotního vzdělávání v roli učitelů. Další podrobnosti jsou zde: http://spomocnik.rvp.cz/clanek/17233/
Poslední úprava: BRDICKA/PEDF.CUNI.CZ (16.06.2015)
Literatura -
  • BRDIČKA, B. Role internetu ve vzdělávání. AISIS, Kladno 2003, ISBN 80-239-0106-0, http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/role/
  • Prezentace s odkazy na další studijní materiály pro příslušný ročník (http://www.slideshare.net/bobr/)
  • Portál RVP.cz - především jeho modul Učitelský spomocník (http://spomocnik.rvp.cz/)
  • Zdroje Internetu odkazované ze stránek kurzu (v Edmodu)
  • Materiály a soubory předávané v průběhu semestru - především aktuální v kurzu používaná prezentace přednášejícího pod názvem Vzdělávací technologie 21. století umístěná na Slideshare (http://www.slideshare.net/bobr/)
Poslední úprava: BRDICKA/PEDF.CUNI.CZ (16.06.2015)
Sylabus

1. tematický celek

Aktuální vývoj vzdělávacích technologií

·       Rozvoj technických vlastností počítačů a jeho vliv na vzdělávání, současné možnosti využití umělé inteligence, školství v globálně propojeném světě

2. tematický celek

Role vzdělávacích technologií

·       Aplikace technologií jako inovační proces na úrovni učitele, školy a státu

·       3 úrovně ovlivňování vzdělávacího procesu technologiemi v praxi

·       Rozšířený model funkční gramotnosti, kompetence, standardy pro žáky a učitele, ověřování dosažení standardů

·       Model TPCK a jeho implementace v praxi

3. tematický celek

Proměny aplikací vzdělávacích technologií

·       Od Webu 1.0 k Webu 2.0 (rozdíly mezi webem 1.0 a 2.0, příklady z praxe, blog, podcast, video-konference, webináře, víceuživatelská prostředí, výukové hry

·       Síťová generace (vlastnosti, vliv na výukové metody)

·       Technologické souvislosti odlišných psychodidaktických koncepcí

·       Konektivismus a osobní vzdělávací prostředí

·       Vzdělávání v mracích, důsledky vybavení 1:1 pro školní praxi

·       Proměny vzdělávacího prostředí (formální, neformální, informální)

4. tematický celek

Využití technologií ve formálním vzdělávacím prostředí

·       Instruktivní a konstruktivní přístup podle Paperta

·       Aktuální vývoj systémů řízení výuky

·       eLearning jako nástroj kombinovaných výukových forem

·       Vzdělávací objekty (DUM, úložiště)

·       Metoda převrácené třídy a její aplikace

·       Webquest (primární výukové zdroje)

·       Aplikace výukových počítačových her

·       Projektová výuka (vyprávění digitálních příběhů)

·       Příklady úspěšných projektů (eTwinning, eLearning Awards)

5. tematický celek

Využití technologií v neformálním vzdělávacím prostředí

·       eLearning ve virtuálním vzdělávacím prostředí

·       Problematika sdílení, remixu a právní souvislosti (Creative Commons)

·       Vývoj od volně dostupných programů k volně dostupným výukovým zdrojům

·       Existující volně dostupné výukové kurzy, Open University

·       Analýza formálních a neformálních výukových výsledků (odznaky)

6. tematický celek

Využití technologií v informálním vzdělávacím prostředí

·       Sociální sítě ve výuce (Facebook, Twitter, Google+ ad.)

·       Problematika bezpečnosti v online prostředí

·       Dosahování výukových cílů v informálním prostředí

·       Od kolaborace ke kooperaci

·       Učitel v prostředí sociálních sítí (vícenásobná osobnost, rezident/návštěvník, vztah k žákům)

·       Kontrola vlastní digitální stopy, vědomé budování virtuální online přítomnosti v roli učitele (viz Požadavky k zápočtu)

7. tematický celek

Perspektivy vzdělávacích technologií

·       Profesionální odhady budoucnosti

·       Technologiemi vyvolávané vize změn školského systému - zdokonalování, reforma, transformace, disrupce (vize vybraných osobností)

·       Deset praktických doporučení pro školu 21.st. podle IDEO

·       Vlastní odhady budoucnosti

 

Poslední úprava: Brdička Bořivoj, Ing., Ph.D. (01.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu -
  1. Aktivní zapojení do prezenční i distanční formy výuky.
  2. Prokázání existence funkčního online osobního vzdělávacího prostředí v roli učitele s náznakem vznikající rezidentské digitální stopy.
Poslední úprava: Brdička Bořivoj, Ing., Ph.D. (01.02.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK