PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociální opora - ON2314318
Anglický název: Social support
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Prerekvizity : ON2314304
Je neslučitelnost pro: ON23142318
Je záměnnost pro: ON23142318
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (03.04.2009)
Cílem předmětu je hlubší multidisciplinární vhled do problematiky sociální opory u dětí a dospívajících. Vymezení základních pojmů sociální opora, sociální pomoc, sociální podpora. Zkoumání sociální opory, její kvalitativní a kvantitativní stránky. Pozitivní psychologie. Diagnostika sociální opory u dětí a mládeže. Základní atributy a typologie sociální opory. Možnosti poskytování sociální opory u dětí, mládeže a dalších skupin v zátěžových situacích. Vyhledávání a záměrné nevyhledávání sociální opory dětmi, případy selhávání sociální opory. Sociální opora v síti mezilidských vztahů. Sociální opora v rodině, využití rodinné terapie při zvládání zátěže. Sociální opora u dlouhodobě nemocných. Práce v semináři - Specifická sociální zátěže u dospívajících - seminární výzkumná studie
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK