PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Asertivní komunikace - ON2303112
Anglický název: Assertive Communication
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Prerekvizity : ON2303100
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Vladimír Novák (15.02.2010)
Asertivita a její uplatnění v komunikaci. Pozitivní a negativní komunikace. Persvazivní a manipulativní princip komunikace. Postupy persváze (demonstrace, argumentace, sedukce, manipulace, fyzické násilí).
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Vladimír Novák (15.02.2010)

Zorientovat se v základních postupech persváze. Získat přehled o podstatě asertivní komunikace. Naučit se čelit manipulaci s pomocí postupů asertivní komunikace. Osvojit si zásady korektní argumentace.

Literatura
Poslední úprava: HIRSCHMI (16.02.2012)

Capponi, V. - Novák, T. (2003): Asertivně do života. Praha: Grada Publishing.

DeVito, J.(2001): Základy mezilidské komunikace. Praha : Grada Publishing.
Green, G. H. - Cotter, C. (2000): Přestaňte být manipulováni. Praha: Pragma.
Janovec, L. (2004): Sedukce (svádění) jako jedna s persvazivních strategií. http://www2.fhv.umb.sk/Publikacie/2004/Contemporary%20Language%20Communication%20with%20Intedisciplinary%20Connections/2%20JAZYK%20%20V%20%20MEDZI%C4%BDUDSKEJ%20%20KOMUNIK%C3%81CII/172-178%20janovec.pdf
Janovec, L. (2004): Sedukce a politika. http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/pdf_doc/33.pdf
Klapetek, M.(2008): Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada Publishing.
Machová, S. (2005): Manipulace v interpersonální komunikaci. In: S. Machová - M. Šamalová (eds.), Výuka pragmatických aspektů řečové komunikace ve vyšších třídách gymnázií a na SOŠ. Praha: PedF UK.
Otipková, D. (2006): Asertivita u matek dětí s postižením. http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/Veda/AUPO/AUPO_Psychologica_36_Varia_Psychologica__XI.pdf
Pala, K. (1999): Zásady pozitivní komunikace. In: M. Jelínek - B. Švandová a kol.: Argumentace a umění komunikovat. Brno: PedF MU, s. 75 - 93.
Praško, J. - Prašková, H. (1996): Asertivitou proti stresu. Praha: Grada Publishing.
Vališová, A. (1994): Asertivita v rodině a ve škole aneb zásady přímého jednání mezi dětmi, rodiči a učiteli. Praha: H + H.
Vališová, A. (2005): Komunikace a vzájemné porozumění: hry pro dospívající. Praha: Grada.

Watzlavik, P. - Bavelasová, J. - Jackson, D. (1999): Pragmatika lidské komunikace. Interakční vzorce, patologie a paradoxy. Hradec Králové : Konfrontace

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.02.2012)

Požadavky k zápočtu: 2/3 účast na semináři, aktivní spolupráce na průběhu semináře, vypracování eseje na jedno z následujících témat: 1. Místo, význam a uplatnění manipulativní komunikace v současném světě a v minulosti 2. Místo, význam a funkce asertivní komunikace v sociálních vztazích současného člověka. Tyto práce budou zpracovány na základě doporučené literatury způsobem odpovídajícím typu zadaného textu (po formální i obsahové stránce).

Sylabus
Poslední úprava: CHEJNOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.02.2012)

Ukončení: zápočet

Požadavky k zápočtu: 2/3 účast na semináři, aktivní spolupráce na průběhu semináře, vypracování eseje na jedno z následujících témat: 1. Místo, význam a uplatnění manipulativní komunikace v současném světě a v minulosti 2. Místo, význam a funkce asertivní komunikace v sociálních vztazích současného člověka. Tyto práce budou zpracovány na základě doporučené literatury způsobem odpovídajícím typu zadaného textu (po formální i obsahové stránce). Základní definici eseje je k dispozici kromě publikací zaměřených na oblast stylistiky ve stručné podobě i na těchto internetových adresách: http://cs.wikipedia.org/wiki/Esej, http://www.zurnalistika.cz/?p=23.

Obsah kurzu: Verbální a neverbální prostředky manipulace v interpersonální komunikaci; manipulace v médiích a médii; zásady asertivní komunikace; nácvik asertivních technik využitelných jako obrana před manipulací; argumentační diskurz a jeho faktory; výuka a trénink asertivity a argumentace v rámci rozvíjení komunikačních dovedností.


Ending: credit

Requirements: Seminar work - argumentative analysis based on newspaper article. Performing a dialogue.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK