PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Výchova k udržitelnému rozvoji - OKNUZ02034
Anglický název: Education for sustainable development
Zajišťuje: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://cevv-uk-pedf.blog.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2010)
Terminologie, udržitelný rozvoj, udržitelný život, dobrovolná skromnost, ekologická stopa, nosná kapacita prostředí, ekologická rovnováha, homeostáze, pilíře UR.
Cíl předmětu
Poslední úprava: JANCARIKOVA/PEDF.CUNI.CZ (07.01.2014)

Cílem předmětu je poskytnout základní informace o udržitelném rozvoji, jeho pilířích (environmentální, ekonomický, sociální, kulturní) a o tom, jak lze či je třeba znalosti aplikovat do škol (výchova k udržitelnému rozvoji). Seznamovat také s novinkami z oboru.

 

Literatura
Poslední úprava: JANCARIKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2010)

Literutura základní

Kolářová: Udržitelný rozvoj - hledání cest, které nekončí.

Literatura doporučená

BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha : Informatorium, 2004.

Jančaříková, K. Důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji

KELLER, J. Až na dno blahobytu. 1. vyd. Brno : Hnutí Duha, 1993. 127 s. ISBN 80-903085-7-0.

KLAUS, V. Modrá, nikoli zelená planeta : Co je ohroženo, klima nebo svoboda? 1. vyd. Praha : Dokořán, 2007. 168 s. ISBN 978-80-7363-152-9.

LIBROVÁ, H. Pestří a zelení : Kapitoly o dobrovolné skromnosti. 1. vyd. Brno : Veronica, Hnutí Duha, 1994. 124 s. ISBN 80-85368-18-8.

LIBROVÁ, H. Vlažní a váhaví : Kapitoly o ekologickém luxusu. 1. vyd. Brno : Doplněk, 2003. 320 s. ISBN 80-7239-149-6.

LORENZ, K. 8 smrtelných hříchů. 1. vyd. Praha : Panorama Pyramida, 1990. 99 s. ISBN neuvedeno.

LOVELOCK, JE. Gaia - Nový pohled na život na zemi. 1. vyd. Prešov : ABIES, Tulčík, 1993. 240 s. Pozn.: Moderní vitalismus. ISBN 80-902635-6-9.

LOVELOCK JE. Gaia - Živoucí planeta. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0436-8.

LOVELOCK, JE. Ekologická katastrofa je nevyhnutelná, užívejte si života, pokud to ještě jde. [on-line]. Britské listy. 2008. ISBN 1213-1792. [cit. 20.8. 2008]. Dostupné na http://www.blisty.cz/art/39289.html

MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. 2. rozš. vyd. Brno : Veronica, 1994. 276 s. ISBN 80-85368-22-6.

NÁTR, L. Rozvoj trvale neudržitelný. dotisk. 1. vyd. Praha : Karolinum - Univerzita Karlova v Praze, 2006. 104 s. ISBN: 80-246-0987-8.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (01.02.2019)

Ukončení předmětu je možné dvojím způsobem:

1) Aktivní účast + zpracování úkolů dle zadání + pohovor nad portfoliem s úkoly

Upřesnění: Aktivní účastí se rozumí přítomnost po celý čas výuky (tedy bez pozdního příchodu a dřívějšího odchodu) a soustředění se na výuku (student aktivně odpovídá na otázky vyučující, zapojuje se do učebního procesu, nevyřizuje si poštu na notebooku, nevyrušuje apod.). Právo rozhodnout, čí účast bude resp. nebude považována za aktivní má vyučující. Pokud má vyučující dojem, že si student na výuce učivo neosvojil, má právo požadovat přezkoušení. 

2) Přezkoušení + zpracování úkolů dle zadání + pohovor nad portfoliem s úkoly

Vysvětlení: Tato možnost je určena studentům, kteří nebyli přítomní na celé výuce a nebo těm, kteří se na výuce věnovali jiným záležitostem. Přezkoušení probíhá ve třech termínech určených vyučujícím ve zkouškovém období. 

Upřesnění: Student si k přezkoušení nastuduje doporučenou literaturu a řádně se z ní připraví (nestačí zápisky od spolužáků). Termíny přezkoušení určuje vyučující.

 

Více informací k úkolům:

Úkoly budou sdělovány na výuce. Pro nepřítomné budou vypisovány na webových stránkách http://cevv-uk-pedf.blog.cz v okébnku předmětu. Práce k zápočtu musí být originální (tj. plagiáty nebudou uznány). /ukoly si student zaklíádá do porffolia, které nosí na vyučování a na závěrečný pohovor.

Sylabus
Poslední úprava: JANCARIKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.09.2010)

Proč VUR, jak realizovat VUR, ekologická stopa a další nástroje měření UR, udržitelná skromnost, homeostáze a rovnováha. Autoregulační schopnosti ekosystému i populací. Metodika VUR ve školách. Akční plán strategie VUR. Co je ekonomické nemůže být ekologické? (na literárním díle Višňový sad - prac. listy)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (19.08.2017)

Ukončení předmětu je možné dvojím způsobem:

1) Aktivní účast + zpracování úkolů dle zadání + pohovor nad portfoliem s úkoly

Upřesnění: Aktivní účastí se rozumí přítomnost po celý čas výuky (tedy bez pozdního příchodu a dřívějšího odchodu) a soustředění se na výuku (student aktivně odpovídá na otázky vyučující, zapojuje se do učebního procesu, nevyřizuje si poštu na notebooku, nevyrušuje apod.). Právo rozhodnout, čí účast bude resp. nebude považována za aktivní má vyučující. Pokud má vyučující dojem, že si student na výuce učivo neosvojil, má právo požadovat přezkoušení. 

2) Přezkoušení + zpracování úkolů dle zadání + pohovor nad portfoliem s úkoly

Vysvětlení: Tato možnost je určena studentům, kteří nebyli přítomní na celé výuce a nebo těm, kteří se na výuce věnovali jiným záležitostem. Přezkoušení probíhá ve třech termínech určených vyučujícím ve zkouškovém období. 

Upřesnění: Student si k přezkoušení nastuduje doporučenou literaturu a řádně se z ní připraví (nestačí zápisky od spolužáků). Termíny přezkoušení určuje vyučující.

 

Více informací k úkolům:

Úkoly budou sdělovány na výuce. Pro nepřítomné budou vypisovány na webových stránkách http://cevv-uk-pedf.blog.cz v okébnku předmětu. Práce k zápočtu musí být originální (tj. plagiáty nebudou uznány). /ukoly si student zaklíádá do porffolia, které nosí na vyučování a na závěrečný pohovor.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK