PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sdílená péče ve speciální pedagogice - OKNS3S128B
Anglický název: Shared Care in Special Education
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Prerekvizity : OKNS3S103A
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy tzv. sdílené péče ("sharedcare"), představit jim multidisciplinární přístup k péči o osoby se zdravotním postižením a způsoby aktivního zapojení blízké osoby či rodinných příslušníků do péče. Na příkladech budou prezentovány partnerské přístupy odborníků – speciálních pedagogů k rodičům dětí se zdravotním postižením a k neformálním pečujícím o tyto děti. Budou představeny vzdělávací (aktivizační) pobyty pro rodiče a neformální pečující, principy podporující péče v rodině, příklady kombinace formální služby a neformální služby, která udržuje osoby se zdravotním postižením v přirozeném sociálním prostředí. Studenti se seznámí s možnostmi eliminace nároků prostředí – bezbariérovou úpravou bydlení v zájmu zachování soběstačnosti osob se zdravotním postižením.
Poslední úprava: Kocourová Veronika, Mgr., MBA (13.10.2021)
Literatura

Povinná literatura:

MICHALÍK, J. Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-859-3.

KURUCOVÁ, R. Zátěž pečovatele: posuzování, diagnostika, intervence a prevence v péči o nevyléčitelně nemocné. Praha: GradaPublishing, 2016. ISBN 978-80-247-5707-0.

CHMELOVÁ, M., KOCOUROVÁ, V., SYROVÁTKOVÁ, P. Sdílená péče v rodině s dětmi se zdravotním postižením. Příručka dobré praxe. Praha: Alfa HumanService, 2015. ISBN 978-80-260-8326-9.

CHMELOVÁ, M., FRYČ, L., ADÁMKOVÁ, P.: Neformální péče v teorii a praxi. Alfa Human Service, z.s.: Pasparta Publishing, 2021, 154 s. ISBN 978-80-88290-85-8. Dostupné také v pdf z www: https://alfahs.cz/wp-content/uploads/2021/05/Neformalni_pece_v_teorii_a_praxi_sbornik_final.pdf

 

Doporučená literatura:

Kol. autorů. Práce s rodičovskými skupinami v rámci respitně –vzdělávacích pobytů. Příklad dobré praxe.Praha: AHS, 2012. ISBN Neuvedeno.

Poslední úprava: Kocourová Veronika, Mgr., MBA (14.10.2021)
Sylabus

Obsah:

1. Terminologické vymezení a principy sdílené péče, formální a neformální péče, legislativa

2. Náročnost personálních služeb v péči o zdravotně postižené osoby, multidisciplinární tým - zastoupení odborníků a jejich role

3. Neformální pečující, jejich postavení v péči, potřeby rodinných příslušníků

4. Syndrom vyhoření u neformálních pečujících

5. Aktivizační vzdělávací programy a pobyty pro rodiny se zdravotně postiženým členem (dítětem)

6. Trénink aktivit běžného dne jako cesta k soběstačnosti osob se zdravotním postižením

7. Eliminace nároků prostředí ve prospěch soběstačnosti osob se zdravotním postižením

Poslední úprava: Kocourová Veronika, Mgr., MBA (13.10.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Podmínkou zakončení předmětu je odevzdání kazuistiky v rozsahu minimálně 3 stránek do 31.12.2021. Podrobné zadání kazuistiky viz přiložený soubor.

Poslední úprava: Kocourová Veronika, Mgr., MBA (14.10.2021)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK