PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané aspekty didaktiky matematiky (videoklub, CLIL) - OKNM3M035A
Anglický název: Selected aspects of mathematics education (videoclubs, CLIL)
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Vyučující: PhDr. Hana Moraová, Ph.D.
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Prerekvizity : OKNM3M012A
Anotace -
Cílem předmětu je rozvinout didaktické znalosti obsahu studentů. Prostřednictvím analýz videozáznamů hodin matematiky bude důraz kladen na rozvoj všímání si a interpretaci viděného založené na znalostech. Studenti se seznámí se specifiky výuky matematiky v cizím jazyce prostřednictvím Integrace nejazykových předmětů a cizího jazyka (CLIL).
Poslední úprava: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (11.09.2023)
Deskriptory

Celková časová zátěž studenta 90 h


Přímá výuka
Prezenční studium: 20-24 h
Kombinované studim: 10 h

Příprava na výuku (samostudium literatury, práce se studjními materiály, průběžné úkoly): PS 56-52 h, KS 66 h

Příprava na zápočet 14 h

Poslední úprava: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (06.10.2023)
Literatura

Literatura doporučená v kurzech didaktiky matematiky.
NOVOTNÁ, J., HOFMANNOVÁ, M. CLIL and Mathematics Education. In: Mathematics for Living. The Mathematics Education Into the 21st Century Project. A. Rogerson (ed.), Amman, Jordan, 2000, s. 226-230.
NOVOTNÁ, J., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., HOFMANNOVÁ, M. Teacher training for CLIL - Competences of a CLIL teacher. In: Proceedings SEMT 01. Ed. J. Novotná, M. Hejný. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Praha, 2001, s. 122-126.
NOVOTNÁ, J., HOFMANNOVÁ, M., PETROVÁ, J. Using Games in Teaching Mathematics through a Foreign Language. In CIEAEM 53, Mathematical Literacy in the Digital Era. Ghisetti e Corvi Editori, 2001, s.129-131.
GARDELLA, F., TONG, V. Implications of Language Development in the Learning of Mathematics. Prague, 1999.
MARSH, D., LANGE, G. Implementing Content and Language Integrated learning. University of Jyvaskyla, 1999.
VONDROVÁ, Naďa, NOVOTNÁ, Magdaléna, PAVLASOVÁ, Lenka, ROBOVÁ, Jarmila, STARÁ, Jana and ULIČNÁ, Klára. Video-interventions: Bridges between theory and practice in pre-service teachers‘ development. Praha: Karolinum. 2020.

Poslední úprava: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (11.09.2023)
Sylabus

Diskuse o shlédnutých videozáznamech z hodin matematiky z hlediska pojmů z kurzů didaktiky matematiky. 
Srovnání různých přístupů ke CLIL a ukázky výukových jednotek formou CLIL spojené s analýzou
Doplnění komunikačních dovedností týkajících se vyjadřování a organizace práce ve třídě
Rozšíření znalostí z metodologie o specifické rysy související s CLIL
Hodnocení při výuce metodou CLIL
Práce s autentickými texty při výuce CLIL

Poslední úprava: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (11.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet bude udělen za aktivní účast na výuce, vypracování seminárních prací podle pokynů vedoucích kurzu.

Poslední úprava: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (11.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK