PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Obecné otázky didaktiky matematiky - OKNM3M034B
Anglický název: Some topics in mathematics education
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Vyučující: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Prerekvizity : OKNM3M012A
Anotace -
Cílem předmětu je získat hlubší vhled do některých procesů hrajících roli ve vyučování matematice (viz upřesnění v sylabu).
Poslední úprava: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (12.07.2022)
Cíl předmětu -

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s některými aktuálními výsledky výzkumu členů katedry matematiky a didaktiky matematiky, případně s výzkumem externích spolupracovníků či hostujících profesorů na katedře (např. v rámci programu Erasmus).

Poslední úprava: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (12.07.2022)
Deskriptory

K předmětu jsou materiály k dispozici v kurzu v LMS Moodle s názvem Obecné otázky didaktiky matematiky (https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=7648).

Celková časová zátěž studenta 60 h


Přímá výuka: 6 h

Příprava na výuku (samostudium literatury, práce se studjními materiály, průběžné úkoly): 30 h

Příprava na zápočet 24 h

 

Poslední úprava: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (06.10.2023)
Literatura -

Literatura bude zadána podle toho, jaká témata si studenti vyberou.

Poslední úprava: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (12.07.2022)
Metody výuky -

Seminář, práce ve školách

Poslední úprava: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (12.07.2022)
Požadavky ke zkoušce -

Kredity lze získat za písemnou práci (podanou v elektronické podobě), která může mít různou podobu. Například:

Popis školní zkušenosti autora a její analýza

Kritická reakce na některou z našich přednášek (besed), kde jsou uvedeny a analyzovány názory různých kolegů.

Příprava výuky jistého tematického celku s didaktickým komentářem.

Možností je více. Upřesnění tématu uděláme individuálně, společně s posluchačem.

 

Poslední úprava: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (12.07.2022)
Sylabus -

Na základě dohody posluchačů bude osnova upřesněna. Bude domluveno, která z navrhovaných témat a v jakém sledu budou zařazena, případně která další témata budou vložena.

1.    Jak může učitel (rodič) na sobě pracovat v oblasti edukace dětí a mládeže.

2.    Cíle vyučování matematice od předškoly po vysokou školu.

3.    Motivace dítěte, žáka 1. stupně, žáka 2. stupně, žáka střední školy, učitele.

4.    Proces objevování pojmů, vztahů, procesů. Jak vést třídu k odhalení generického modelu? Jak ji vést k odhalení abstraktního poznatku?

5.    Diferenciace. Individuální přístup k žákovi. Problém slabých žáků i žáků špičkových.

6.    Komunikace a interakce učitel – žák, učitel – třída, žák – žák, žák – třída.

7.    Hodnocení, klasifikace a diagnostika žáka.

8.    Instruktivní, transmisivní a konstruktivistický edukační styl učitele.

9.    Analýza myšlenkového procesu žáka na základ jeho písemného řešení.

10. Analýza práce třídy na základě videozáznamu.

Témata lze doplnit po dohodě se studentem.

Poslední úprava: Novotná Jarmila, prof. RNDr., CSc. (02.10.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK