PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Integrovaná náslechová praxe z českého jazyka s reflexí - OKNC4C013A
Anglický název: Integrated observation practice - Czech language
Zajišťuje: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:10/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 24 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.
Mgr. Filip Komberec, Ph.D.
Mgr. Lucie Strejčková, DiS.
Je prerekvizitou pro: OKNC4C032A, OKNC4C033A, OKNC4L023A
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)
Náslechová praxe doplňuje kurzy didaktiky českého jazyka a didaktiky literatury. Integrací míří k co možná největšímu možnému propojení všech tří složek předmětu český jazyk a literatura, tedy jazykové, komunikační a literární výchovy. Student dochází do školy a pozoruje výuku, provádí terénní zápis a s vyučujícím reflektuje hospitované hodiny. Náslechy koná v hodinách českého jazyka a literatury napříč, jsou-li v dané škole hodiny rozdělené. Cílem je seznámení se s prostředím školy a výukovými strategiemi užívanými v předmětu český jazyk a literatura. Zátěž studenta/studentky: Název předmětu Integrovaná náslechová praxe z českého jazyka s reflexí Garant PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. Klíčový vyučující prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D., Mgr. Filip Komberec, Ph.D. Celková časová zátěž studenta 74,0 Odpovídající množství kreditů 2 Přidělené kredity 2 Zakončení Z Přímá výuka Cvičení: 0 Praxe: 24 Příprava na výuku Doba očekávané přípravy na 1 cvičení 0 minut Doba očekávané přípravy na 1 hodinu praxe 65 minut Samostudium literatury (za semestr) 2 hodiny Práce se studijními materiály (za semestr) 6 hodin Plnění průběžných úkolů (za semestr) 6 hodin Plnění předmětu Seminární práce 5 hodin Příprava na zápočet 5 hodin Popis: Časové nároky odpovídají nárokům na oborovou praxi s reflektivním zaměřením. Studenti v rámci svých povinností hospitují ve výuce učitelů českého jazyka na různých školách, průběžně pracují na zadaných úkolech a zároveň se učí reflektovat výuku za použití relevantní oborově didaktické literatury. Seminární práce obsahují reflexi hospitovaných hodin, přípravy na hodiny praxe zahrnují reflektivní uvažování o hospitované výuce. K examinaci je nutno prokázat základní znalost oborově didaktických konceptů prostřednictvím propracovaných reflexí v seminární práci.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)

Cílem integrované náslechové praxe z českého jazyka je seznámení s prostředím školy, prací učitele a výukovými strategiemi užívanými při výuce předmětu český jazyk a literatura.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. (11.09.2023)

Učebnice českého jazyka a literatury pro příslušný stupeň / ročník

Rámcové vzdělávací programy a další programové materiály

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D. (10.09.2022)

 

Minimálně 12 náslechů v hodinách českého jazyka a literatury, rovnoměrně vybrané.

Účast na seminářích 7. 10. (12:35 - 14:05, R 217) a 9. 12. (14:25 - 16:40, S 210) je povinná a je nutnou podmínkou k udělení examinace.

Studentka/student doloží:

- 12 záznamů o vyučovacích hodinách (proporční zastoupení jazykové, literární a komunikační a slohové výuky, pokud nepůjde o integrovaný přístup)

- Protokol o vykonání náslechové praxe potvrzený vybranou školou, případně i vyučujícím

- Závěrečnou písemnou reflexi

Studenti mohou vykovávat praxi: 

a) na školách dle vlastního výběru (po domluvě s vedoucím praxe)

b) na fakultních školách (https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/spoluprace-se-skolami-a-zarizenimi/seznam-fakultnich-skola-a-zarizeni/)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK