PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Základy komunikace osob nedoslýchavých a ohluchlých - OKBS1S150B
Anglický název: Basics of communication of individuals with partial and acquired hearing loss
Zajišťuje: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, český znakový jazyk
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Prerekvizity : OKBS1S109A
Záměnnost : OPBS1S150B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (30.01.2019)
Předmět se zaměřuje na základní komunikační přístupy osob nedoslýchavých a ohluchlých. Seznamuje studenty se specifiky komunikačního procesu u těchto osob. Charakterizuje jednotlivé komunikační metody a formy, blíže seznamuje s problematikou funkční komunikace u jednotlivých typů sluchových vad.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (30.01.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy a specifiky komunikačních přístupů u osob s nedoslýchavostí různého stupně a typu a osob ohluchlých. Studenti budou po skončení kurzu seznámeni s problematikou komunikačních forem a komunikace u osob se sluchovým postižením.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (05.02.2021)

V průběhu letního semestru 2020/2021 bude výuka probíhat (v závislosti na epidemiologické situaci) prostřednictvím programu Teams a případně Moodlu. Konkrétní kód a přihlašovací informace budou studentům zaslány před výukou na e-mail. Vyučující je dále k dispozici studentům na fakultním e-mailu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (30.01.2019)

HÁDKOVÁ, Kateřina. Člověk se sluchovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7290-619-2.

HUDÁKOVÁ, Andrea. Ve světě sluchového postižení: informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem. Praha: Středisko rané péče Tamtam, 2005. ISBN 8086792277.

KRAHULCOVÁ, Beáta. Komunikační systémy sluchově postižených. Praha: Beakra, 2014. ISBN 9788090386327.

LANGER, Jiří. Znakové systémy v komunikaci neslyšících. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. ISBN 978-80-244-3746-0.

STRNADOVÁ, Věra. Hádej, co říkám, aneb, Odezírání je nejisté umění. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 1998. Knihovna časopisu Gong. ISBN 80-85047-17-9. ISSN 0323-0732.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (30.01.2019)

V průběhu předmětu jsou probrána následující témata:

 - komunikační proces, důležitost funkční komunikace pro život člověka

 - zásady funkční komunikace u nedoslýchavých a ohluchlých osob, charakteristika problematických aspektů v procesu komunikace, komunikační bariéry

 - charakteristika jednotlivých komunikačních systémů u osob se sluchovým postižením

 - logopedická specifika a NKS u těch osob se sluchovým postižením, které komunikují verbální formou

 - nástin historického vývoje jednotlivých komunikačních systémů využívaných ve vzdělávání osob se sluchovým postižením

 - specifické rysy osvojování českého jazyka u osob s prelingválním sluchovým postižením

 - úvodní seznámení s alternativními komunikačními systémy (prstová abeceda, odezírání, pomocné artikulační znaky)

 - seznámení s vizuálně motorickými komunikačními systémy

 - základní seznámení se znakovým jazykem

 - základní seznámení s komunikačními systémy hluchoslepých osob

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tereza Hradilová, Ph.D. (05.02.2021)

Aktivní účast na seminářích. Zpracování prezentace/úkolu na zadané surdopedické téma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK