PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Zpracování a prezentace dat - OKBPV19V30
Anglický název: Data Presentation on PC
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Prerekvizity : OKBPV19110
Anotace
Poslední úprava: Ing. Irena Fialová, CSc. (08.11.2017)
Posláním studijního předmětu Zpracování a prezentace dat je vybavit studenty, kteří jsou již středně pokročilí ve využívání počítače, širší způsobilostí pro efektivní práci s informacemi s využitím prezentačních editorů a možnostmi prezentování i v on-line prostředí.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Irena Fialová, CSc. (08.11.2017)
  • klasické a elektronické studijní zdroje v Moodle kurzu
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ing. Irena Fialová, CSc. (08.10.2017)
  1. plnění úkolů daných moodle kurzem
  2. odevzdání a obhajoba seminární práce 
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Irena Fialová, CSc. (08.11.2017)

PRÁCE V PREZENTAČNÍM EDITORU

  • základní techniky práce prezentačním editorem (MS Office)

PRÁCE V CLOUD PROSTŘEDÍ PREZENTAČNÍHO EDITORU

  • práce se sdílenými dokumenty (google dokumenty)

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Irena Fialová, CSc. (08.10.2017)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem (1+2 termíny).

Podmínky zápočtu (aktivní práce v Moodle kurzu, vypracování a obhajoba zápočtové práce)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK