PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Sociální a pedagogická psychologie - OKBO3P022A
Anglický název: Social and educational psychology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:12/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Prerekvizity : OKBO3P015A
Anotace -
Předmět předkládá základní poznatky sociální a pedagogické psychologie se zřetelem na prostředí školy. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními poznatky, které jsou obzvláště užitečné pro orientaci učitele v sociálních vztazích ve škole a v principech podpory motivace a výkonu žáků.
Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
Cíl předmětu -

Cílem předmětu je uvést studenty do základů sociální a pedagogické psychologie, které jsou obzvláště užitečné pro práci učitele.

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
Deskriptory

Předmět má 3 kredity dle ECTS, celková časová zátěž studenta odpovídá 75 hodinám. Doba samostudia literatury (za celý semestr) 20 hodin, práce se studijními materiály (za celý semestr) 30 hodin, plnění průběžných úkolů (za celý semestr) 10 hodin. Příprava na závěrečný test 15 hodin.

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
Literatura

HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4674-6.

MYERS, D.G. (2016). Sociální psychologie. Brno: Edika.

PÁVKOVÁ, J. Psychologie pro pedagogy: Sociální a pedagogická psychologie. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7290-676-5.

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
Požadavky ke zkoušce

Pro úspěšné zakončení předmětu jsou stanoveny dvě podmínky: 1. odevzdat v Moodle domácí úkol (včas a dle zadání) a 2. splnit v Moodle závěrečný test alespoň na 50 % (odevzdání úkolu je podmínkou pro možnost zapsat se na test).

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
Sylabus -

Předmět seznámi studenty ze základními tématy sociální a pedagogické psychologie, která jsou užitečná pro práci učitele. Výuková témata:

1. Sociální vnímání a postoje

2. Rodina, vrstevníci a autority jako zdroj sociálního vlivu

3. Sociální skupiny a třída jako malá sociální skupina

4. Vztahy učitelů k žákům a jejich rodičům

5. Školní výkon - příčiny školní úspěšnosti a neúspěšnosti

6. Motivace ve vzdělávání

Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
Studijní opory
Moodle. Na platformě Moodle budou k dispozici ppt prezentace. Bude se tam odevzdávat úkol a bude se tam psát test. Vyučující pošle přístupové údaje studujícím zapsaným do kurzu.
Poslední úprava: Kollerová Lenka, PhDr., Ph.D. (27.01.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK