PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Analytická geometrie I - OKBM1M123A
Anglický název: Analytic geometry I
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKBM2M112A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Mgr. Filip Beran
Prerekvizity : OKBM1M102A
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Filip Beran (19.02.2021)
Předmět se soustřeďuje na analytickou geometrii v rovině a v prostoru, případně vícerozměrných prostorech, přičemž opakuje a rozšiřuje sš. učivo. Důraz je kladen na reprezentace objektů (přímky, kuželosečky) a jejich polohové a metrické vztahy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Filip Beran (20.02.2021)

Cílem předmětu je, aby si studenti upevnili a prohloubili své znalosti analytické geometrie ze střední školy a hlouběji porozuměli propojení struktury geometrie, algebry a aritmetiky.

Deskriptory
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Filip Beran (20.02.2021)

Při distanční výuce budou on-line hodiny a konzultace probíhat prostřednictvím MS Teams.

Materiály a úkoly budou sdíleny přes kurz v Moodlu: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4205.

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Filip Beran (19.02.2021)

Skripta Stehlíková, N., Hejný, M., Jirotková, D. Úvod do analytické geometrie. PedF UK, Praha 2006.

Různé sš. učebnice analytické geometrie.

Další materiály v průběhu kurzu jsou sdíleny přes Moodle.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Filip Beran (19.02.2021)

Zkouška probíhá formou písemného testu (početní úlohy, teorie) s následným ústním dozkoušením. Při psaní testu je možno používat kalkulačku a libovolné vlastnoručně psané materiály.

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Mgr. Filip Beran (20.02.2021)

Body, přímky, vzdálenosti.

Skalární součin a determinant.

Trojúhelníky v analytické geometrii.

Kuželosečky a jejich tečny.

Zobecnění do prostoru i dál.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK