PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociálně psychologický výcvik - OKB2314601
Anglický název: Social and Psychological Training
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Prerekvizity : OKB2314402
Záměnnost : OB23142017
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: KUCIREK/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2012)
Cílem sociálně psychologického výcviku je přivést studenty k prožitkovému rozšíření sebepoznání prostřednictvím hlubšího nahlédnutí vlastní role při utváření interpersonálních vztahů uvnitř skupin. Studenti si budou moci na modelových příkladech prakticky vyzkoušet vlastní komunikativní schopnosti a dovednosti, pochopení vlastního statutu, pozice včetně revize a reflexe vlastní osobnosti.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: KUCIREK/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2012)

Cílem sociálně psychologického výcviku je přivést studenty k prožitkovému rozšíření sebepoznání prostřednictvím hlubšího nahlédnutí vlastní role při utváření interpersonálních vztahů uvnitř skupin.

Literatura
Poslední úprava: KUCIREK/PEDF.CUNI.CZ (07.09.2012)

BIERACH, A. Za maskou je člověk. Jak prohlédnout přetvářku. Praha: Alternativa, 1997. ISBN 80-85993-27-9.

 

JANOUŠEK, J. Verbální komunikace a lidská psychika. Praha : Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1594-0.

 

KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-181-6.

 

PINDEŠOVÁ, E. Umění komunikace - znak profesionální kompetence: sociálně psychologický výcvik - manuál k metodice výcviku. Brno: 2002. ISBN 80-86568-14-8.

 

VALENTA,J. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-40-4.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (17.01.2019)

Požadavky pro získání zápočtu: 

Aktivní účast na hodinách včetně účasti na zde prezentovaných aktivitách.

Maximálně jedna absence na výukovém dni předmětu. Nižší účast je akceptována pouze při doložených vážných důvodech a po předchozím projednání s vyučujícím. V tomto případě může být pro úspěšné splnění předmětu vyžadována písemná práce nebo aktivita při hodině navíc.

Příprava a prezentace aktivity psychosociálního rozvoje na hodině a odevzdání písemných podkladů.

Sylabus -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (10.02.2016)

1.      Metody poznání své vlastní osobnosti

2.      Vlastnosti úspěšného vyučujícího, rozvoj měkkých dovedností.

3.      Techniky práce se skupinou, skupinová dynamika.

4.      Zvládání konfliktních situací.

5.      Komunikační dovednosti, zdravá a efektivní komunikace.

6.      Neverbální komunikace, body-image.

7.      Nácvik prezentačních dovedností.

8.      Modelové ukázky a nácvik zvládání zátěžových situací.

9.      Sebevědomí, autorita.

10.  Asertivní chování.

11.  Metody zvládání stresu

12.  Nácvik relaxačních technik.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK