PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody řešení úloh B-I - OKB2310020
Anglický název: Methods of Problem Solving B-I
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 5 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Vysvětlení: Rok2Distanční výuka
Staré označení: MŘÚ
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
Mgr. Derek Pilous, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika
Prerekvizity : OKB2310206
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2010)
Kurz je zaměřen na samostatnou práci studentů. Studenti vypracovávají seminární práce, pracují částečně e-learningovým způsobem a konzultují. Důraz je kladen na práci s doporučenou literaturou. Řeší se složitější úlohy z oblasti rovnic a teorie čísel.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

Cílem předmětu je zvládnutí základních metod řešení vybraných tematických celků.

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)
 • Calda, E.: Rovnice ve škole neřešené.
 • Davydov, U. S., Znám, Š.: Teória čísel. SPN Bratislava 1966.
 • Hejný, M. a kol.: Teória vyučovania matematiky 2.
 • Herman, J., Kučera, R., Šimša, J.: Metody řešení matematických úloh I. SPN Praha 1990.
 • Hruša, K. a kol.: Úvod do studia matematiky.
 • Kuřina, F.: 10 pohledů na geometrii.
 • Kuřina, F.: Umění vidět v matematice.
 • Maška, O.: Řešené úlohy z matematiky. Planimetrie.
 • Odvárko, O. a kol.: Metody řešení matematických úloh.
 • Šofr, B.: Euklidovské geometrické konštrukcie. Alfa, Bratislava, 1976.
 • Švrček, J.: Geometrie trojúhelníka.
 • Váňa, J.: O rovnicích s parametry.
 • Rozhledy matematicko-fyzikální: ročník 63 číslo 7, 9, 10.
 • Různé ročenky matematické olympiády.

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (04.06.2010)

E-learning, konzultace.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PILOUS/PEDF.CUNI.CZ (19.11.2011)

- seminární práce z Rovnic 
- seminární práce z Teorie čísel
- závěrečný test

Sylabus -
Poslední úprava: ZHOUF/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2010)

V průběhu semestru budou studována dvě témata:

 • Rovnice a nerovnice a jejich soustavy.
 • Teorie čísel.

Na každé téma student vypracuje seminární práci skládající se z několika určených úloh a dále úloh z určených knih.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK