PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Chemické výpočty - OKB2309032
Anglický název: Chemical Calculations
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 12 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Je zajišťováno předmětem: OKBE2E104A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Je neslučitelnost pro: OKBE2E104A
Je záměnnost pro: OKBE2E104A
Anotace
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (12.11.2012)
Předmět je zaměřen na zopakování a procvičení základních typů výpočtových úloh v chemii.
Sylabus
Poslední úprava: ADAMECM/PEDF.CUNI.CZ (13.09.2013)

1. Názvy a vzorce

Názvy prvků, vzorce a názvy anorganických sloučenin.

2. Názvosloví koordinačních sloučenin

Názvy ligandů, pravidla pro názvosloví koordinačních sloučenin.

3. Veličiny a jednotky

Hlavní a vedlejší jednotky, konstanty.

4. Složení směsí

Poměrný obsah složky, molární a hmotnostní zlomky, látková koncentrace, jednotky.

5. Látkové bilance v roztocích

Příprava roztoků, ředění a směšování roztoků

6. Nasycené roztoky, rozpustnost

Složení nasycených roztoků.

7. Chemické rovnice

Sestavování a vyčíslování rovnic reakcí

8. Látkové bilance při chemických dějích

Stechiometrické výpočty

9. Stavová rovnice ideálního plynu

Stechiometrické výpočty s použitím stavové rovnice

10. Výpočty z chemických rovnováh

Výpočet pH, součin rozpustnosti.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D. (01.01.2015)

Pro získání zápočtu je potřeba absolvovat test s úspěšností spoň 60 %. Test je možné opakovat dvakrát.

První pokus testu je rozdělen na dvě samostatné části, z každé z nich je potřeba získat aspoň 60 %.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK