PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminar for Preparation of a Diploma Thesis (Instrument) - OINU4H024A
Anglický název: Seminar for Preparation of a Diploma Thesis (Instrument)
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Rozsah za akademický rok: 0 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OINH4H043A
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Garant: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (27.10.2020)
The aim of the course is to acquaint students with principles of methodology and research in the field of music theory, music education, history, literature and other specific disciplines that relate to the field of Instrumental Play - e.g., questions of content and meaning of interpreted work, questions of stylistic orientation of interpretive performance, etc. The course is organised in a seminar form, its significant part is the individual work of students with the supervisor of the bachelor thesis. Part of the seminar is fine-tuning the choice of topic: students are presented by the department with topics potential for processing based on current problems of the field, and at the same time, they are given the opportunity to submit their own proposal. The topic should give the student the opportunity to creatively apply their own experience of their studies and practice in the field of music performance education. The first stage of the work is aimed at finding and collecting sources of the necessary information — source and literary material relating to the chosen topic with a focus on mapping the current state of the problem solution. In the next — central - part of the work, the student's own contribution is expected as a result of his own individual invention and creativity. In the final stage, the teacher directs the student's attention to summarizing the most important findings and conclusions from the research on the topic.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Monika Kadrnožková, Ph.D. (27.10.2020)

Literature according to the individually chosen topic of the thesis

ECO, UMBERTO. How to Write a Thesis. CambridgeThe MIT Press 2020

Citační norma/ Citation standard (https://www.citace.com/CSN-ISO-690.pdf)

Opatření PedF a UK / Measures PedF and UK (https://knihovna.pedf.cuni.cz/pokyny_zp.html)

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK