PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Didactics of primary school mathematics - OENMM1702Z
Anglický název: Didactics of primary school mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (999)
letní:neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: Rok2
Staré označení: DIMA
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Vyučující: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Třída: Předměty v angličtině - mgr.
Kategorizace předmětu: Učitelství > Matematika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (24.09.2019)
Kurz je zaměřen na přípravu studentů na jejich vstup do učitelské praxe v oblasti vyučování matematiky. Studentům jsou ilustrována různá netradiční matematická prostředí, ve kterých rozvíjejí nejen své matematické schopnosti při řešení úloh, ale rozvíjejí didaktické schopnosti při formulování nových úloh, predikování míry obtížnosti úloh pro žáky, vytváření kaskád úloh a nových úlohových prostředí.
Deskriptory -
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (10.02.2021)

Online kurze bude veden na Google Meet: https://meet.google.com/uec-vkom-utr?authuser=1

Literatura
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (24.09.2019)
  • Hejný, M., Stehlíková, N.: Číselné představy dětí. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha 1999. ISBN 80-86039-98-6.
  • Tichá, M.: Jak žáci chápou slovní úlohy se zlomky. In (Eds.) M. Ausbergerová, J. Novotná: 6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň, JČMF, 1998, s. 133-138.
  • Hejný, M.: Záporná čísla. In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 2, Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-189-3(2. sv.) s. 327-342.
  • Hejný, M.: Zlomky. In: (Eds.) M. Hejný, J. Novotná, N. Stehlíková: Dvacet pět kapitol z didaktiky matematiky 2, Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha, 2004, ISBN 80-7290-189-3(2. sv.) s. 343-356.
  • Kubínová, M.: Projekty ve vyučování matematice, cesta k tvořivosti a samostatnosti. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Praha 2002.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. (01.11.2019)

písemná seminární práce a její ústní obahjoba

Sylabus
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (24.09.2019)

Cíl:

Otevřít studentům svět didaktiky matematiky v úzkém propojení na jejich osobní zkušenosti matematické i antropomatematické ve všech rolích, s nimiž má student zkušenost.

Obsah:

1. Představa přirozeného čísla (stav, mnohost, veličina, adresa, operátor). Různé sémantické typy sčítání/odčítání.

2. Konceptualizace procesu, procept. Percepce počtu. Vznik a tvorba mnohostních představ. Velká čísla. Rytmus. Pravidelnosti.

3. Mentální charakteristika nácviků. Automatizace. Paměťové počítání, singelton, písemné algoritmy, sémantické modely.

4. Řešení a tvorba slovních úloh. Rozklad slovní úlohy do vrstev. Antisignál. Lokalita žákovy chyby. Slovní úloha jako diagnostický nástroj.

5.+6. Celek a část; kmenový zlomek, zlomek, desetinné číslo, procento. Záporné číslo. V obou oblastech izolované a generické modely, sémantické i strukturální.

Požadavky k zápočtu v letn9m semestru školního roku 2006

1. 80tiprocentní účast na semináři. V případě nemoci lze semináře nahradit písemnou prací po dohodě s vyučujícím semináře.

2. Aktivní účast na seminářích.

3. Získání aspoň 50% bodů v zápočtovém testu.

4. Vyřešení a opatření didaktickým komentářem 10 studentem zvolených úloh (buď jsou to úlohy, které zazněly jako výzvy na přednášce, nebo semináři, nebo jsou to úlohy na domovských webovských stránkách katedry pod jménem prof. Hejného, nebo jsou to úlohy z Matematického Klokana, které lze najít na www.matematickyklokan.net).

5. Scénář experimentu, nebo záznam a pokus o analýzu interakce s jedním dítětem ve věku od 3 do 11 let. Cílem interakce je zjistit něco o způsobu myšlení zvoleného dítěte. Podněty jsou ve výzvách na přednáškách a cvičeních.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK