PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Literatura pro děti a mládež - OENLL1701Z
Anglický název: Literature for Children and Young People
Zajišťuje: Katedra české literatury (41-KCL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.08.2019)
Anotace: Předmět uvádí oblast literatury pro děti a mládež (dále LPDM) v kontextech celonárodního/světového písemnictví a současně s ohledem k jeho specifičnosti i současným preferencím (výchova ke čtenářství, vnímání umění v širším smyslu slova, intermedialita v LPDM aj.). Kurs je veden problémově, směřuje k upevnění analytických a interpretačních dovedností studentů, které jim v praxi poslouží k samostatné orientaci v početném literárním poli tvorby pro nedospělé, zvláště v současné původní české i překladové literatuře. Blok 1/zaměření: základní teoretické problémy oblasti literatury pro děti a mládež Blok 2/zaměření: problematika základního žánrového spektra literární tvorby pro děti a mládež a jeho prostupnosti Blok 3/zaměření: současný literární život a současná tvorba pro děti a mládež
Literatura
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.08.2019)

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ LITERATURA

SEGI LUKAVSKÁ Jana: Dětský implicitní čtenář jako klíč k literatuře pro děti?, Česká literatura 65, 2017, č. 1, s. 90-107
MANDYS P. a kol.: 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy, Praha: Albatros, 2013
ŠUBRTOVÁ M. a kol: Slovník autorů literatury pro děti a mládež. II., Čeští spisovatelé, Praha: Libri, 2012
DOROVSKÝ, I., ŘEŘICHOVÁ, V.: Slovník autorů literatury pro děti a mládež. I., Zahraniční spisovatelé, Praha: Libri, 2007
MOCNÁ D., PETERKA, J. a kol: Encyklopedie literárních žánrů, Praha-Litomyšl: Paseka, 2004
DĚJINY ČESKÉ LITERATURY PO ROCE  1945, I.-IV., hl. red. Janoušek P.,  Praha: Academia,  2007, 2008  - zde kapitoly věnované literatuře pro děti a mládež  
ŠUBRTOVÁ, M. a kol.: Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990-2010, Brno : MU, 2011
URBANOVÁ, S.: Meandry a metamorfózy dětské literatury, Olomouc: Votobia, 2003
TOMAN, J.: Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1992

DOPORUČENÁ ROZŠIŘUJÍCÍ LITERATURA

VÁLEČNÉ DĚTSTVÍ A MLÁDÍ (1939-1945) V LITERATUŘE A PUBLICISTICE, ed. Jana Čeňková,  Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016.
PROKŮPEK, T., KOŘÍNEK, P. a kol.: Dějiny československého komiksu 20. století,  Praha:  Akropolis, 2014
ŠVEC, Š.: Česky psané časopisy pro děti (1850-1989), Praha : Karolinum : Národní muzeum, 2014
ŠIDÁK, P.: Úvod do studia genologie: Teorie literárního žánru a žánrová krajina, Praha: Akropolis, 2014
BROŽOVÁ, V.: Karafiátovi Broučci v české kultuře,  Praha: ARSCI, 2011
NOVÁKOVÁ, L.: Proměny české pohádky : k historii žánru ve čtyřicátých letech 20. století, Brno: MU, 2009
K FENOMÉNU JAROSLAV FOGLAR, eds. R. Hamanová, D. Lábusová, Praha: Památník národního písemnictví, 2008
ŠUBRTOVÁ, M.: Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež, Brno: Masarykova univerzita,  2007
ČEŇKOVÁ, J. a kol.: Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury, Praha: Portál, 2006
URBANOVÁ, S.: Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. (Reflexe české tvorby a její recepce),  Olomouc: Votobia, 2004
BETTELHEIM, B.: Za tajemstvím pohádek. Proč a jak je číst v dnešní době, Praha: NLN, 2000
PROPP, V. J.: Morfologie pohádky a jiné studie, Praha: H & H, 1999
ŠMAHELOVÁ, H. Návraty a proměny, Praha: Albatros, 1989
VŠETIČKA, F.: Čtyři hlasy. O kompoziční výstavbě poezie pro děti,  Ostrava: Profil, 1989
NEZKUSIL, V.: Studie z poetiky literatury pro děti a mládež, Praha: Albatros, 1983
CHALOUPKA, O.,  NEZKUSIL V. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury I.-III,  Praha:Albatros, 1973-1979
KOPÁL, J.: Literatúra a detský aspekt, Bratislava: SPN, 1970 

 

 

 

 

 
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Kateřina Esserová, DiS. (12.08.2019)

podmínky zakončení kurzu v ZS akademického roku 2018/2019

1. Kurz bude ukončen ústní kolokviální zkouškou, která prověří  základní teoretickou a literárněhistorickou orientaci v oboru a přehled v oblasti  současné české literární  produkce i základních kanonických textů české a světové literatury tohoto pole. Studenti u  kolokvia předloží seznam přečtených 30 titulů  z oblasti LPDM, v němž budou zastoupeny  různé literární žánry a soupis prostudované odborné literatury.

2. Podmínkou přístupu ke kolokviální ústní zkoušce je uznání krátké (cca 3 NS) písemné interpretační analýzy (recenze, popř. odborné pojednání) intencionálního literárního díla LPDM, poprvé v Čechách vydaného maximálně před pěti lety.   

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK