PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Outdoor motor games and exercises - OEB2320018
Anglický název: Outdoor motor games and exercises
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 0 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Pádivý
Vyučující: Mgr. Martin Pádivý
Anotace - angličtina
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2013)
Adjusted to all types of study. Outdoor exercises and games for all age categories.
Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2013)

essay or oral exam

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2013)

Principals of the stay and movement outdoors. The importance of exercises and games outdoors. Using of terain and natural bariers. Safety rules and prevention of injuries. Requisites for games and exercises outdoors. "Gym in the countryside". Classifications of games and exercises outdoors. Content and forms of exercise units. Supply of exercises and games. Methodics of teaching, work with individuals. Exercises in various environment. Motor games, skills. Exercises with tools and apparatus. Natural exercises and healt oriented exercises. Remedial methods and exercises and alternative forms of therapeutic exercises.  

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: HRONZOVA/PEDF.CUNI.CZ (03.12.2013)

active participation

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK