PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Americká literatura II - OCRA20AJ17
Anglický název: American Literature II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:5/9, Zk [HT]
Počet míst: 0 / 0 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2327 enrolment key: poe
Garant: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (31.01.2022)
Předmět "Americká literatura II" tvoří komplementární kurz, v jehož přednáškové části se student obeznámí se základní vývojovou linií americké literatury převážně 20. století, včetně historického a sociálního pozadí. Tato výkladová část je prakticky podepřena ilustrativními ukázkami americké prózy a v menší míře i poezie a dramatu. Přednášky tedy v chronologickém sledu uvádějí konkrétní období v americké literatuře, která jsou vesměs koncipována jako literární reflexe daného historického období. Na přednášku pak navazuje tzv. "close reading session", tedy řízené čtení zadaných seminárních textů v angličtině, které lze vnímat jako průvodní materiál k přednáškovému výkladu.
Deskriptory -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (01.02.2022)

V případě potřeby zařazení distanční výuky v průběhu semestru bude výuka probíhat prostřednictvím Zoomu. Požadavky na docházku budou stejné jako u kontaktní výuky. Viz aktualizace v Moodlu.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (31.01.2022)

Doporučená literatura:

1.      Ruland, R., Bradbury, M. From Puritanism to Postmodernism, New York: Viking Penguin, 1991. ISBN-13: 978-0140144352.

2.      Procházka, M., Quinn, J., Ulmanová, H., Roraback, E. Lectures on American Literature. Praha, 2002. ISBN 9788024619965.

3.      High, Peter, An Outline of American Literature, London: Longman, 2007

4.      Lauter, P., Yarborough, R., Cheung, K., Molesworth, C.  The Heath Anthology of American literature, Early Nineteenth Century: 1800 - 1865, Houghton Mifflin Harcourt, 2005. ISBN-13: 9780618532988.

5.      Lauter, P., Yarborough, R., Alberti, J., Brady, M. The Heath Anthology of American literature: Volume A: the Beginnings to 1900, Houghton Mifflin Harcourt, 2008. ISBN: 0-618-54250-7.

6.      Lauter, P., Yarborough, R., Bayer, J., Molesworth, C., Cheung, K. The Heath Anthology of American literature: Volume C: Late Nineteenth Century, Houghton Mifflin Harcourt, 2004. ISBN-13: 9780618532995.

7.      Gates, H.L., McKay, N. The Norton Anthology of African-American Literature, New York: W.W. Norton & Company, 1997. ISBN-13: 978-0393911558

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (31.01.2022)

Všech 10 tematických okruhů k ústní zkoušce se shoduje s tématy ke státní zkoučce. Viz Moodle.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (31.01.2022)

1.

Přednáška: 19-20th century US poetry

Seminární četba: Walt Whitman, Ezra Pound, Robert Frost, Langston Hughes, Maya Angelou, Gwendolyn Brooks

 

2.

Přednáška: American Modernism I

Seminární četba: William Faulkner: Barn Burning; A Rose for Emily

Ernest Hemingway: A Clean Well-Lighted Place, Hills Like White Elephants

 

3.

Přednáška: American Modernism II (Jazz Age)

Seminární četba: F.S. Fitzgerald, The Great Gatsby

 

4.

Přednáška1: Southern Gothic II; Přednáška 2: Beat Generation

Seminární četba: Harper Lee, To Kill a Mockingbird (3 úryvky)

Seminární četba: Jack Kerouac, On the Road (1 úryvek)

 

5.

Přednáška: American drama I

Seminární četba: Tennessee Williams, Streetcar Named Desire

 

6.

Přednáška: American drama II, Drama of the Absurd

Seminární četba: Edward Albee, The Zoo Story

 

7.

Přednáška: Jewish American Literature

Seminární četba: Bernard Malamud, Armistice

 

8.

Přednáška: African American Literature

Seminární četba: Toni Morrison, The Bluest Eye

 

9.

Přednáška: US Postmodernism

Seminární četba: Michael Cunningham, The Hours (film + 5 úryvky)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (31.01.2022)

Aktivní účast v seminářích, kratší závěrečná esej a navazující ústní zkouška (viz Moodle).

Studijní opory -
Poslední úprava: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D. (31.01.2022)

Videopřednášky, texty a další kurzovní materiály se nacházejí v prostředí fakultního Moodlu na adrese.

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2327

přístupový klíč: poe

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK