PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Provozovací praxe hudby 17. a 18. století III - OCMHHP515
Anglický název: Performance practice of music of 17th and 18th cent. III
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Marek Štryncl
MgA. Lenka Torgersen
Mgr. Jana Semerádová
Prerekvizity : OCMHHP111
Anotace
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)
Základem pro provozovací praxi hudby 17. a 18. století je studium hudebně teoretických traktátů. Studenti postupně získají komplexní, diferencovaný a do hloubky jdoucí pohled na problematiku dobově poučené interpretace barokní hudby. Důležitou součástí a cílem studia tohoto předmětu je praktické uplatňování získáných teoretických znalostí ve vlastní tvůrčí umělecké činnosti a pedagogické praxi.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Dolmetsch, A.: The Interpretation of Music of the 17th and 18th Centuries, druhé vyd., London 1944

Donnington, R.: The Interpretation of Early Music, London 1963

Muffat, G.: Prvé poznámky o hraní francouzských baletů podle metody zesnulého pana de Lully, 1695

Quantz, J. J.: Versuch einer Anweisung die Flöte Traversiere zu spielen, Berlin 1752

Bach, C. Ph. E.: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen, Berlin, 1753-62

Studijní literatura:
Instrumentální hudba v Itálii v 1. pol. 17. století ( D. Castello, G. Legrenzi, B. Martini, G. Fontana)

Florentská camerata (G. Caccini, G. Galilei)

Hudba na francouzském dvoře v 17. století (J. B. Lully, A. Campra, M. Marais)

Opera seria (J. H. Hasse, neapolská opera - L. Leo, G. B. Pergolesi)

Melodrama (J. A. Benda a jeho němečtí současníci)

Arcangelo Corelli a arkadiánská akademie

G. F. Telemann - Die Tafelmusik

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK