PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvod do historické hudební praxe - OCMHHP111
Anglický název: Introduction to early music practice
Zajišťuje: Collegium Marianum - Týnská vyšší odborná škola (41-CM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Lucie Maňourová, PhD.
Anotace
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)
Úvod do studia historické hudební praxe klade za cíl seznámit se s filozofickým chápáním a hudebním myšlením v období 17. a 18. století. S tím úzce souvisí vymezení tří okruhů, které se objevují v dobových pojednáních o hudbě. Je to myšlení o hudbě (musica theorica), hudební teorie (musica poetica) a hra na nástroj spolu se zásadami stylové interpretace (musica practica). Pochopení vztahů mezi těmto oblastmi je důležité pro interpretaci hudby tohoto období.
Literatura
Poslední úprava: SVOBODAP/PEDF.CUNI.CZ (30.04.2008)

Bukofzer, M. F.: Hudba v období baroka. Od Monteverdiho po Bacha, OPUS, Bratislava 1986

Harnoncourt, N.: Musik und Klangrede, Residenz Verlag, Salzburg 1982

Unger, H. H.: Die Beziehungen zwischen Musik und Rhetorik im 16.-18. Jahrhundert, Georg Olms Verlag, Hildesheim 1985

Thieme, U.:Die Affektenlehre im philosophischen und musikalischen Denken des Barock, Moeck Verlag, Celle 1984

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK