PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Grafika na počítači - OBUZ19V203
Anglický název: Computer graphics
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: 0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)Rozvrh není zveřejněn, proto je tento údaj pouze informativní a může se ještě měnit.
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBZ0I120C
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jiří Štípek, Ph.D.
Neslučitelnost : OBUZ19203
Anotace -
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2015)
Hlavním posláním předmětu Grafika na počítači je rozvinout u studentů způsobilost pro využití již získaných vědomostí a uživatelských dovedností v práci počítačem ve směru vlastní tvůrčí aktivity, resp. profesní kreativity při tvorbě především graficky orientovaných didaktických materiálů a dokumentů. Cíl studijního předmětu spočívá v osvojení příslušných poznatků a především dovedností z oblasti počítačové grafiky, pochopení základních principů a způsobů zpracování grafických dat, zvládnutí základů práce s grafickými daty a využívání grafických informací s podporou počítače, osvojení různých způsobů získávání a úprav grafických dat, včetně volby a ovládnutí programů pro práci s grafikou a poznání jejich specifik a funkčních možností.
Literatura
Poslední úprava: STIPEK/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2015)

-  KRÁL, M. Adobe Photoshop CS6. Praha : Grada, 2013

-  NOVOTNÝ, P. CorelDRAW X4. Praha : Grada, 2009

-  ROUBAL, P. Počítačová grafika pro začátečníky. Brno : Computer Press, 2003.

-  ŽÁRA, J. a kol. Moderní počítačová grafika. Brno : Computer Press, 2004

-   elearningová podpora příslušným kurzem na http://moodle.it.pedf.cuni.cz/

-   http://tv.adobe.com/channel/how-to/creative-cloud-tutorials/

Sylabus -
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (04.03.2015)

GRAFICKÉ INFORMACE NA POČÍTAČI

·        Základní principy počítačové grafiky

·        Bitmapová a vektorová grafika - specifika a oblasti aplikace

·        Grafické soubory, grafické formáty, komprese grafických dat

·        Základní parametry obrazu - rozlišení, barevná hloubka

·        Charakteristiky grafických formátů

PRÁCE S BITMAPOVÝM GRAFICKÝM EDITOREM

·        Úpravy bitmap, změny velikosti, rozlišení a barevnosti, výřezy a vyjímání ploch

·        Základní korekce fotografií, vyvážení barev, jas, konstrast a další parametry, speciální efekty

·        Konverze formátů , hromadná úprava a hromadná konverze

CorelDRAW - práce s vektorovým grafickým editorem

·        Základy tvorby objektů, manipulace s objekty, úpravy a transformace objektů, tvarování objektů

·        Zarovnávání a rozmísťování objektů, pomocné nástroje

·        Křivky a editace křivek

·        Vyplňování objektů a práce s barvami, interaktivní nástroje

·        Řetězcový a odstavcový text

·        Import, symboly a archivy obrázků, export, tisk

Rastrové postupy v editorech

·        histogram - základní úprava parametrů

·        základní parametry obrazu - sytost, jas, kontrast, ...

·        nástroje pro vyvážení bílé, odstranění šumu, úprava "ostrosti",

·        nástroje pro podporu úprav v částech obrazu (přechod, maska)

·        "rovnání" obrazu, jednoduchá retuše

Práce s bitmapovým grafickým editorem

·        práce s více soubory a nástroje (lupa, výběr, ...)

·        prostředí programu, možnosti práce s panely, vlastní prostředí

·        vrstvy obrazu (správa vrstev, přesun vrstev mezi soubory)

·        nástroje pro výběr a masky

·        nástroj štětec, pero a cesty

·        práce s textem

·        filtry a efekty

Snímání obrazovky a jejích částí

Správa fotografií a kolaborativní prostředí

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (04.03.2015)

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě kvality zpracování úloh zadaných jak v průběhu semestru, tak na poslední hodině, případně v dále vypsaných termínech během zkouškového období, včetně prokázání získaných teoretických znalostí testovými úlohami. Všechny úlohy jsou orientovány na ověření úrovně osvojených dovedností a znalostí, v rozsahu odpovídajícím obsahu výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK