PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Užitá grafika I - OB2321A21
Anglický název: Graphic Design I
Zajišťuje: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OPBW1V107A
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. ak. mal. Ivan Špirk
Prerekvizity : OB2321A02
Je prerekvizitou pro: OB2321A25
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (19.01.2017)
Seminář uvádí do problematiky moderní grafiky, grafického designu, ilustrace, umění knihy, tisku a papíru. Studenti si absolvováním kurzu osvojí základní dovednosti pro práci v grafických editorech. Prostřednictvím teoretických přednášek, výtvarných etud a experimentací získají představu o možnostech tvořivého užití postupů a technik oboru soudobé vizuální komunikace v rámci pedagogického procesu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D. (19.01.2017)

Porozumět souvislostem role užité grafiky ve vývoji evropské kultury, vzdělanosti a umění. Historie
moderní užité grafiky a grafického designu v Čechách a v zahraničí s ohledem na problematiku jednotného
vizuálního stylu. Práce na cyklu výtvarných cvičení. Reflexe a analýza (vlastního) tvůrčího procesu.

Literatura -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (30.07.2018)

Základní studijní literatura:
BOSÁK, P., JANSA, R. Proto. Praha: Tranzit ; Vysoká škola uměleckoprůmyslová ; Quick brown fox jumps over the lazy dog, 2013.
HOLLIS, R. Stručná historie grafického designu. Praha: Rubato. 2015.
KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: ComputerPress, 2000.
DYTRTOVÁ, K. RAUDENSKÝ, M. Ko-text. Ústí n. L.: FUD UJEP Ústí n. L., PedF UK Praha 2010.
TWEMLOWOVÁ, A. K čemu je grafický design? Praha: Slovart, 2008.
SAMARA, T. Grafický design. Praha: Slovart. 2008. ISBN 978-80-7391-030-3.


Literatura doporučená:
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Illustrator CS6 – Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2013.
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe InDesign CS6 – Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2013.
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop CS6 – Oficiální výukový kurz. Brno: Computer Press, 2013.
AMBROSE, G. HARRIS, G Typografie. Brno: Computer Press, 2010.
BLAŽEJ, B. Grafická úprava tiskovin. Praha: SPN, 1990.
DUSONG, J. L., SIEGWARTOVÁ, F. Od olova k počítačům. Praha: Svojtka a Vašut, 1997.
Kolektiv.: Ladislav Sutnar – design in action. Praha: Argo, 2003.
HŮLA, J. LEHKOŽIVOVÁ, I. ŠPIČÁKOVÁ I. (ed) Zdenek Seydl a knihy. Praha: Archiv výtvarného umění 2016.
KARLAS, O. Typografická písma Vojtěcha Preissiga. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009.
KLEINOVÁ N. Bez loga. Praha: Argo, 2005.
LAMAČ, M.: Od secese ke kubismu. Osma a SVU. Teorie, kritika. Odeon, Praha 1992.
LAHODA, V. RYKR, Z. Zdeněk Rykr a továrna na čokoládu. Praha: Kant. 2016.
PRAHL, R.: Volné směry. Torst, Praha 1993.
VLČKOVÁ, L. Vojtěch Preissig - Pro republiku! Praha: Pražská edice; Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, 2008.
RICHTR M. ZÁRUBA A. CI.CZ 1990 – 2007 (Firemní styl v České republice). Praha, CI.CZ. a Ogilvy CID, 2008.
SIMMONS, J. Kompletní příručka pro designéry. Praha: Slovart, 2009.
SRP, K. BYDŽOVSKÁ, L. BREGANTOVÁ, P. Karel Teige a typografie. Praha: Akropolis, Arbor vitae. 2009.
TOMAN, J. Foto/montáž tiskem. Praha: Kant, 2009.
TOMAN TYLOVÁ, B. (ed) Jde o to, aby o něco šlo: typograf Oldřich Hlavsa. Praha : Akropolis ; Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně, 2015.
Časopisy: Anorak, Baoplán, Baseline, Blok, Caves, Deleatur, Emigre, Graphis, Homo Felix, Host, Font, Fukt, Kix, Komfort Mag, Loop,
Mincho, Pedal Project, Raketa, Raut, Rojo, Spike, Typo, Vice, Wrap, Živel.

Metody výuky -
Poslední úprava: BAKAIOVA/PEDF.CUNI.CZ (19.04.2012)

přednáška/seminář

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (21.10.2018)

Aktivní účast na seminářích. Povinná účast na korekturách. Adekvátní úroveň
seminárních prací. Konkrétní požadavky ke zkoušce budou vycházet z teoretické báze předmětu.

 

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. (30.07.2018)

Témata předmětu:
01. Zadání semestrálních prací.
02. Úvod do historie grafického designu (stručný přehled) I.
03. Grafické editory I.
04. Úvod do historie grafického designu (stručný přehled) II.
05. Grafické editory II.
06. Úvod do historie grafického designu (stručný přehled) III.
07. Grafické editory III.
08. Jednotný vizuální styl
09. Grafické etudy.
10. Finální realizace praktického projektu.
11. První zápočtový termín
12. Opravný zápočtový termín.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK