PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Praktikum z elektrotechniky a elektroniky - OB2319567
Anglický název: Practice of Electrical Engineering and Electronics
Zajišťuje: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.
Prerekvizity : OB2319461
Záměnnost : OB2319566
Anotace
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (04.10.2012)
Předmět je zaměřen na získání praktických zkušeností a dovedností včetně souvisejících teoretických poznatků z oblasti práce s elektronickými součástkami a obvody, s měřením, prací se simulačními programy a s možnostmi využití eletkronických obvodů, modulů, součástí a zařízení využitelných v edukační sféře.
Literatura
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (20.09.2012)

Jako podklady pro související teorii slouží publikace z předchozích předmětů - Elektrotechnika a elektronika I a Elektrotechnika a elektronika II.

Pro realizaci praktických zapojení, měření a analýz jsou k dispozici návody k jednotlivým cvičením ve výukovém prostředí moodle kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: NOVAKJ/PEDF.CUNI.CZ (02.12.2014)

TEORETICKO-PRAKTICKÉ poznatky, činnosti a úkoly:

·        práce s klasickou přístrojovou technikou (zdroje, měřicí přístroje, osciloskopy aj.)

·        měřidla a způsoby měření

·        práce s počítačem podporovanou měřicí technikou (systém ISES)

·        práce se simulačními programy a s aplety

·        analýza chování a možností užití elektronických obvodových modulů a zařízení

·        výpočty v elektronických obvodech

PRAKTICKÉ ÚLOHY:

·        analýza a měření na lineárních obvodech s rezistory a na obvodech s pasivními součástkami v ustáleném stavu

·        analýza a měření na obvodech s aktivními součástkami (diody, fotodiody, LED, tranzistory, fototranzistory, operační zesilovače)

·        analýza chování kombinačních a sekvenčních číslicových obvodů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK