PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Výběrový kurz IV - sociologicko-politologicko-právní - Pracovní právo - OB2312035
Anglický název: Special Course IV. - Law
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: 26 / 26 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Stanislav Sádovský, M.Sc., LL.M., Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
Kategorizace předmětu: Učitelství > Občanská výchova
Záměnnost : ON9312321
Je neslučitelnost pro: OB2312036
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (22.03.2007)

V rámci předmětu se přednáší vybrané části ze správního práva jako jednoho z nejdůležitějších právních odvětví sféry práva veřejného, zejména organizace státní správy a právní vztahy, které vznikají při jejím výkonu. Podrobně se rozebírá vrcholný orgán moci výkonné, ústřední a místní státní správa.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (22.03.2007)

1. Hendrych, D. a kol.: Správní právo-obecná část, nakl. C.H.Beck, Praha 2002

2. Průcha, P.: Správní právo-obecná část, nakl. Masarykova univerzita, Brno 2001

3. Horzinková, E., Čechmánek, B.: Přestupky a správní trestání, nakl. Eurounion, Praha 2003

4. Hrozinková, E., Novotný, V.: Organizace veřejné správy, nakl. PAČR, Praha 2004

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK