PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Právo II - OB2312008
Anglický název: Law II
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (105)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: JUDr. Stanislav Sádovský, M.Sc., LL.M., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (22.03.2007)

Cílem kurzu Právo II. je seznámit posluchače se systémem platného práva ČR, s problematikou veřejného a soukromého práva a především práva pracovního. Na základě výkladu nejdůležitějších pojmů práva (právní norma, právní vztahy, právní událost, subjekty právního vztahu, zákonnost, právní vědomí atd.) studenti porozumí procesu aplikace práva a naplňování právní odpovědnosti. Kurz Právo II. je orientován prakticky, ovšem sleduje i širší souvislosti mezi vinou a trestem, spravedlností, morálkou a právem.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Josef Stracený, CSc. (22.03.2007)

Boguszak J., Čapek J., Gerloch A.: Teorie práva, nakl. Eurolex Bohemia, Praha 2001.

Harvánek J. a kol.: Teorie práva, nakl. Masarykova univerzita, Brno 2000.

Zoubek V. a kol.: Úvod do právní teorie a státovědy, nakl. PAČR, Praha 2000.

Gerloch Aleš: Teorie práva, nakl. Aleš Čeněk, Dobrá voda 2001.

Hrozinková, E., Čechmánek, B.: Přestupky a správní trestání, nakl. Eurounion, Praha 2003.

Mates, P., Čechmánek, B., Prášková, H., Staša, J.: Základy správního práva trestního, nakl. C.H. Beck, Praha 2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK