PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Asistentská praxe z matematiky - OB2310V06
Anglický název: Assistance practice in mathematics
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: STEHLIKO (05.09.2019)
"Asistentská" v názvu předmětu znamená, že studenti budou "asistovat" vyučujícímu matematiky na základní škole (společná příprava pomůcek, případná asistence v hodinách apod.) a žákům (doučování u žáků, kteří mají s matematikou potíže). Své aktivity bude student pravidelně zaznamenávat do Výkazu práce v Moodle. Studenti stráví nejméně 40 vyučovacích hodin na škole. Asistentská praxe probíhá výhradně u učitelů na školách, které jsou nabízeny prostřednictvím KMDM. Nabídky jsou průběžně aktualizovány a vyvěšeny v Moodle kurzu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: STEHLIKO (05.09.2019)

Cílem předmětu je, aby se studenti bakalářského studia matematiky se zaměřením na vzdělávání a navazujícího magisterského studia učitelství matematiky blíže seznámili se školní realitou a konkrétně výukou matematiky. Získají více zkušeností s výukou matematiky z hlediska učitele i s problémy, které žáci v matematice mají, aniž by ještě byli za vlastní výuku zodpovědní.

Deskriptory
Poslední úprava: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. (09.09.2022)

Povinné je první a poslední setkání (dle SIS) - bude možná osobní či online účast.

Literatura -
Poslední úprava: STEHLIKO/PEDF.CUNI.CZ (17.01.2010)

Učebnice matematiky pro základní školy.

Metody výuky -
Poslední úprava: STEHLIKO (15.01.2018)

Práce ve škole, plnění uložených úkolů v rámci asistentské praxe z matematiky. Offline diskuse v rámci Moodle.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: STEHLIKO (16.09.2019)

3 kredity, tj. cca 90 hodin.

1. 40 hodin modulových aktivit na škole. Tyto hodiny si studenti zapisují a následně na konci semestru odevzdají v podpisovém archu.

2. 4 hodiny úvodního a závěrečného reflektivního semináře

3. max. 20 hodin v souvislosti s přípravou a reflexí s učitelem v průběhu asistentské praxe (nedokládá se)

4. max. 20 hodin samostatné práce a plnění úkolů v elektronické studijní opoře v Moodle (odhad) 
Univerzita Karlova | Informační systém UK