PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Souborná zkouška z matematiky pro bakalářské studium - OB2310SZ
Anglický název: Comprehensive examination from mathematics for bachelor study
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Soub [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Záměnnost : OB2310SZA
Je záměnnost pro: OB2310SZA
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: STEHLIKO (22.11.2016)
V souborné zkoušce má student prokázat, že zvládl v dostatečném rozsahu předměty z oblasti matematiky a ICT z prvních tří let studia. Obsah souborné zkoušky tvoří řešení tří úloh z oblasti algebry, matematické analýzy a geometrie. Každý školní rok jsou vyhlašovány přesnější okruhy úloh prostřednictvím kmdm.pedf.cuni.cz. Při zkoušce není dovoleno používat žádné materiály s výjimkou tzv. "pomocného listu", na nějž si student může předem sepsat libovolné informace, které ke stanoveným tématům považuje za relevantní. Pomocný list je jeden list formátu A4, který musí být podepsán, nesmí být přeložen, může být popsán z obou stran a obsah musí být psán ručně (kopie ručně psaných listů nejsou přípustné). Administrátor zkoušky si může pomocný list kdykoli v průběhu zkoušky vyžádat ke kontrole. Z výpočetních nástrojů je při zkoušce je povoleno používat pouze negrafický kalkulátor. Kalkulátorem se rozumí specializované zařízení, není povoleno užívat multifunkční zařízení s kalkulativním softwarem jako mobilní telefony, tablety či počítače.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK