PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematický software B-I - OB2310N092
Anglický název: Mathematical Software B-I
Zajišťuje: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://class.pedf.cuni.cz/Jancarik/DesktopDefault.aspx?tabindex=6&tabid=27&portalsekce=2
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Petr Dvořák, Ph.D.
doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Třída: Matematika 1. cyklus - povinné
Záměnnost : OB2310092
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (12.11.2012)
Základy ovládání programů z oblasti dynamické geometrie (DG) a Computer algebra systémů (CAS). Probírány budou volně dostupné programy Geogebra a Maxima. Současně budou studenti seznámeni s programem Mathematica a AlphaSearch.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (17.05.2012)

Cílem předmětu je seznámit studenty s ovládáním, možnostmi a využitím programů pro dynamickou geometrii (Cabri) a s computer algebra systémy (Mathematica).

Literatura -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (17.05.2012)

Vrba, A. Geometrie na počítači, On-line: http://www.pf.jcu.cz/cabri/kurz/

Kováčová M., Záhonová V., Dobrakovová J. MATHEMATICA pre stredoškolských učiteľov, Bratislava: STU, 2007, ISBN 80-967305-1-7

On-line: http://www.mathematica.cz/dokumenty.php

Vaníček, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie, UK Praha, Ped. fakulta, ISBN 978-80-7290-394-8

Koman, M., Fritsch, R. Posviťme si s Cabri do méně známých a neznámých zákoutí geometrie, Části I(2004) , II(2004), III(2005), IV(2006), MFI, ISSN 1210-1761

Metody výuky -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (17.05.2012)

Seminář v počítačové učebně a s využitím netobooků studentů podporován kurzem v moodle.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (17.05.2012)

Vypracovnání seminární práce v jednom zvoleném programu a napsání 2 zápočtových písemek.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCARIK/PEDF.CUNI.CZ (17.05.2012)

Výuka je organizována formou cvičení. V první polovina semestru (7 lekcí) se studenti seznámí s možnostmi programů Cabri II a Cabri 3D. Druhá polovina semestru (6 lekcí) bude věnována seznámení se základy ovládání programu Mathematica. V rámci předmětu budou studenti pomocí programů řešit různé matematické úlohy, přičemž budou konfrontování i s úlohami, které uvedené programy neumí vyřešit, nebo je řeší chybně. Velký důraz bude kladen na samostatnou práci studentů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK