PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Biochemie - OB2309011
Anglický název: Biochemistry
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D.
Neslučitelnost : O02309029
Prerekvizity : OB2309030
Záměnnost : OB2309044
Je neslučitelnost pro: OPNE2E107A, O02309029, O02309011
Je záměnnost pro: OPNE2E107A, OB2309044
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.05.2019)
Cílem kurzu je seznámit studenty s pojmy a vztahy, které jsou nutné pro pochopení základních dějů odehrávajících se v živých organismech. Předmět je zaměřen na principy biochemie - na strukturu a funkci biologických molekul a principy metabolismu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (04.01.2019)

Osvojit si základní poznatky a dovednosti nezbytné pro úspěšné studium dalších studovaných chemických oborů.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (04.01.2019)

Kodíček M., Valentová O., Hynek R.: Biochemie, Praha 2015

Kodíček M.: Biochemický slovník (http://147.33.74.135/knihy/uid_es-002/ebook.help.htm)

Sylabus
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (04.01.2019)

1. Živé systémy, jejich složení a organizace

2. Aminokyseliny, peptidy, proteiny - vlastnosti, struktura, funkce

3. Enzymy - struktura, názvosloví, rozdělení do tříd, reakční kinetika, regulace

4. Nukleové kyseliny - nukleotidy, složení a struktura nukleových kyselin

5. Replikace

6. Transkripce

7. Proteosyntéza a posttranslační modifikace

8. Principy látkové a energetické přeměny

9. Bioenergetika, dýchací řetězec, aerobní fosforylace

10. Lipidy (chemie a metabolismus), biologické membrány, membránový transport

11. Sacharidy (chemie a metabolismus)

12. Citrátový cyklus, glyoxylátový cyklus

13. Fotosyntéza

 Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Ing. Štěpánka Kučková, Ph.D. (09.05.2019)

Požadavky:

Zápočet: podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování průběžně psaných zápočtových písemných testů, úspěšnost min. 60 %.

Zkouška: písemný test + ústní zkouška; zkoušku může student absolvovat po získání zápočtu z biochemie. Písemný test musí být napsán na alespoň 60 %. Ústní část obsahuje otázky z problematiky témat přednášek, podmínkou je znalost a pochopení látky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK