PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Organická chemie II - OB2309006
Anglický název: Organic chemistry II
Zajišťuje: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: OB2309030
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. Ing. Karel Kolář, CSc.
Neslučitelnost : OB2309030, O02309006
Prerekvizity : OB2309005
Záměnnost : OB2309030
Je neslučitelnost pro: O02309006
Je prerekvizitou pro: OB2309055, OB2309044
Je záměnnost pro: OKB2309006, OB2309030
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (20.05.2019)
Organická chemie je zaměřena na sloučeniny uhlíku, jejich klasifikaci, názvosloví, strukturu a vlastnosti, jejich použití v praxi. Obsahem druhé části je chemie kyslíkatých derivátů uhlovodíků, dusíkatých derivátů uhlovodíků a sirných derivátů uhlovodíků, dále chemie organoprvkových a organokovových sloučenin. Problematiku organické chemie uzavírá tematický celek, věnovaný heterocyklickým sloučeninám.
Literatura
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (20.05.2019)

Povinná literatura:

McMurry, J.: Organická chemie. Brno - Praha: VUT - VŠChT, 2007

Červinka,O., Dědek, V., Ferles, M.: Organická chemie.  Praha: SNTL, 1980

Červinka, O., Doležal, S., Dudek, V., Fábryová, A., Hub, L.: Mechanismy organických reakcí.  Praha: SNTL, 1986

Doporučená literatura:

Hrnčiar, P.: Organická chémia. Bratislava: SPN, 1982

Pacák, J.: Stručné základy organické chemie. Praha: SNTL, 1978

Pacák, J.: Jak porozumět organické chemii. Praha: Karolinum, 1997

Liška, F.: Konstituce, konfigurace a konformace v názvech organických sloučenin. Praha: VŠChT, 2008

Kolář, K., Kodíček, M., Pospíšil, J.: Chemie II (organická a biochemie) pro gymnázia. Praha: SPN, 2005

Blažek, J., Flemr, V., Kolář, K., Liška, F., Zemánek, F.: Přehled chemického názvosloví. Praha: SPN, 2004

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (02.10.2017)

Karboxylové kyseliny, příprava a reakce ,vliv struktury na reaktivitu karboxylových kyselin, mechanismy reakcí karboxylových kyselin, praktické aplikace, toxikologie karboxylových kyselin.

Substituční deriváty karboxylových kyselin, příprava a reakce ,vliv struktury na reaktivitu substitučních derivátů karboxylových kyselin, mechanismy reakcí substitučních derivátů karboxylových kyselin, praktické aplikace, toxikologie substitučních derivátů karboxylových kyselin.

Funkční deriváty karboxylových kyselin, příprava a reakce ,vliv struktury na reaktivitu funkčních derivátů karboxylových kyselin, mechanismy reakcí funkčních derivátů karboxylových kyselin, praktické aplikace, toxikologie funkčních derivátů karboxylových kyselin.

Nitrosloučeniny, nitrososloučeniny, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu nitrosloučenin a nitrososloučenin, mechanismy reakcí nitrosloučenin a nitrososloučenin, praktické aplikace, ekologie a toxikologie nitrosloučenin a nitrososloučenin.

Aminy, hydraziny, hydroxylaminy, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu aminů, hydrazinů a hydroxylaminů, mechanismy reakcí aminů, hydrazinů a hydroxylaminů, praktické aplikace, toxikologie aminů, hydrazinů a diazoniové soli, azosloučeniny, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu diazoniových solí a azosloučenin, mechanismy reakcí diazoniových solí a azosloučenin, praktické aplikace, toxikologie diazoniových solí a azosloučenin.

Organické sloučeniny síry, fosforu a křemíku, organokovové sloučeniny, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu, organických sloučenin síry, fosforu a křemíku, organokovových sloučenin, mechanismy reakcí organických sloučenin síry, fosforu a křemíku, organokovových sloučenin, praktické aplikace, toxikologie organických sloučenin síry, fosforu a křemíku, organokovových sloučenin.

Heterocyklické sloučeniny kyslíku, dusíku a síry, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu heterocyklických sloučenin kyslíku, dusíku a síry, mechanismy reakcí heterocyklických sloučenin kyslíku, dusíku a síry, praktické aplikace,  toxikologie heterocyklických sloučenin kyslíku, dusíku a síry.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Ing. Karel Kolář, CSc. (20.05.2019)

Předmět je zakončen zkouškou*, která se skládá z ústní části a písemné části (test – min.50% úspěšnost). Seminář je zakončen zápočtem (písemný test- úspěšnost  min.50%)

*zkouška je zaměřena na učivo organické chemie v celém rozsahu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK