PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Čtyřruční hra z listu - OB2308350
Anglický název: Four Hand Playing
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Korekvizity : OB2308101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (01.09.2011)
V návaznosti na předměty Hra sborových partitur a Hra z listu a korepetice se předmět Čtyřruční hra z listu dále podílí na rozvoji pohotovosti studenta ve zběhlosti čtení notového zápisu a prima vista.
Cíl předmětu
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (01.09.2011)

Cílem předmětu je hlubší seznámení s tvorbou pro čtyřruční klavír, dále pak prohloubení schopnosti čtení prima vista, pohotovosti a koncentrace studenta při čtyřruční hře z listu, při níž není hlavním cílem detailní výrazové propracování interpretované skladby, ale snaha o "globální" čtení partitury a její zvukovou realizaci v podobě, která odpovídá technickým možnostem interpreta.

Literatura
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (01.09.2011)

KLEINOVÁ, E. Škola hry z listu na základě čtyřruční hry. Praha : Supraphon, 1982. 199 s.

Původní česká a světová literatura pro čtyřruční klavír, zejména instruktivního typu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (01.09.2011)

Praktické zvládnutí úkolů obsažených v sylabu

Sylabus
Poslední úprava: BELOHLA/PEDF.CUNI.CZ (01.09.2011)

1. - 15. čtyřruční hra a prima vista uvedené čtyřruční klavírní literatury dle výběru studenta s ohledem na jeho technicko-interpretační vyspělost

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK