PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hra na altovou zobcovou flétnu - OB2308349
Anglický název: Playing the Alto Flute
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (3)
letní:neurčen / neurčen (3)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Korekvizity : OB2308101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: HURNIKO/PEDF.CUNI.CZ (29.08.2011)
Předmět je určen pro začátečníky i pokročilé hráče, výuka je individuální. Studenti si osvojí správné dovednosti a návyky, které jsou pro hru na altovou zobcovou flétnu nezbytné.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (10.09.2021)

Pokud by kvůli epidemické situaci byla vyhlášena distanční výuka, probíhala by přes MS Teams.

Literatura
Poslední úprava: HURNIKO/PEDF.CUNI.CZ (29.08.2011)

Zimmermann, M.: Die Altblockflöte (1, 2)

Hauwe, Walter van: Technika hry na zobcovou flétnu (Díl 1.)

Giesbert, F. J.: Technische Studien für die Solo-Blockflöte

Barokní flétnové sonáty (např. G. F. Händel, G. Ph. Telemann, J. Fischer, J. B. Loeillet, F. Barsanti, B. Marcello)

Skladby autorů 20. století (např. V. Bachtíková, A. Davis, S. Joplin)

Flétnová dueta (např. R. Valentine, J.-Ch. Naudot, J. Mattheson)

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. (10.09.2021)

Přednes skladeb nastudovaných v daném semestru (forma veřejné přehrávky).

Sylabus
Poslední úprava: HURNIKO/PEDF.CUNI.CZ (29.08.2011)

Hra stupnic a technických cvičení, interpretace přednesových skladeb přiměřených úrovni hráčské vyspělosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK