PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sólový zpěv - OB2308344
Anglický název: Solo Singing
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
Korekvizity : OB2308101
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (28.01.2021)
Cíl. Kurz je určen pro talentované studenty, kteří případně již před vstupem na zdejší fakultu absolvovali pěvecké školení. Předpokládá se jejich hlubší zájem o teoretická a didaktická východiska výuky zpěvu a o pěveckou literaturu. Požadavkem je schopnost vystupovat veřejně, zejména reprezentovat školu v interpretačních soutěžích a koncertních vystoupeních. Obsah. Individuálními studijními úkoly a plány se rozvíjejí pěvecko-technické dovednosti a možnosti stylové interpretace skladeb různých historických období i současnosti. S tím je spojen kritický rozbor uměleckého výkonu a účast v porotách dětských pěveckých soutěží. Tito studenti pak mohou volit témata diplomových prací v předmětu Hlasová výchova, zaměřená didakticky, odborně a umělecky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (28.01.2021)

Rozvoj pěveckých dovedností a interpretačních schopností.Studium pěvecké literatury různých hudebních období, event.žánrů.Příprava na interpretační soutěže v oboru sólový zpěv.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (17.02.2021)

Individuální domluva s konkrétním vyučujícím, k němuž byl student přidělen. Výuka probíhá podle možností studentů na Skype, Face Time nebo Whatsapp.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (28.01.2021)

MARTINSENOVÁ, F. Vědomé zpívání. Základy studia zpěvu. Praha : HAMU, SPN, 1989.
SOUKUP, J. Hlas, zpěv, pěvecké umění. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury,
hudby a umění, 1955.
HOSTOMSKÁ, A. Opera : Průvodce operní tvorbou. Praha : NS Svoboda, 1999.
ISBN 80-2005-0578-4.
LOHMAN, P. Chyby hlasové techniky a jejich náprava. Praha : Editio Supraphon, 1968
BUNCH, M. Dynamics in the Singing Voice. Wien, New York : Springer Verlag, 1993.
ISBN 3-211- 82985-7.
KIML, J. Co máme vědět o hlasu. Praha : Editio Supraphon, 1989.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (28.01.2021)

Intenzivní příprava pěveckého repertoáru s akcentem na samostatnou přípravu.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jana Veverková (28.01.2021)

Přihlásit se je možné až po domluvě s vyučujícím a se souhlasem  Mgr. Ivy Volavé.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK