PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hra sborových partitur I - OB2308254
Anglický název: Playing of Scores I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Leona Stříteská, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: OB2308255
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2011)
Cílem předmětu je vybavit studenta sbormistrovství specifickými instrumentálními dovednosti potřebnými pro hru sborovým partitur, které jsou odlišné od hry klavírní literatury (např. čtení více notových osnov najednou, oktávová transpozice tenorových partů apod.). Výběr skladeb se řídí stupněm obtížnosti s přihlédnutím k technické vyspělosti studenta od jednodušších ke složitějším, se zřetelem na partitury pro různé typy sborů (dětské a ženské, mužské, smíšené) a různých stylových období. Partitury hrajeme nikoli jako technická cvičení, ale usilujeme o výraz a představu skladby jako celku z hlediska frázování, dynamiky, vytváření gradačního oblouku s dynamickým vrcholem apod. Některé partitury je možné hrát také zpaměti, v transpozici, nebo i z listu.
Literatura
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2011)

BURGHAUSER, J.; EBEN, P. Hra a čtení partitur. Praha : Supraphon, 1960, 2. vyd. 1990.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (01.08.2016)

- maximálně 3 absence
- připravenost na jednotlivé hodiny

PŘEHRÁVKA K ZÁPOČTU
Student si vybere 20 libovolných skladeb dle níže uvedených kritérií. Na přehrávku přinese seznam skladeb, vyučující si namátkou některé skladby vybere k přehrání.

Kritéria:
10 smíšených sborů
7 ženských (dětských) sborů
3 mužské sbory

- je-li skladba delší než 2 strany, pak se každé další 2 strany počítají jako další skladba (např. čtyřstránková skladba se tedy počítá za dvě)
- vybrané partitury nemusí být na hranici hratelnosti studenta, ale musí korespondovat s úrovní technických dovedností studenta (mezi jednoduššími skladby se musí objevit i obtížnější)

Sylabus
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (24.08.2011)

Smíšené sbory - na 2 a 4 notových osnovách

Mužské sbory (oktávová transpozice tenorů)

Ženské (dětské) sbory

Vše a capella

Praktická cvičení:

  • zpěv jednotlivých hlasů
  • hraní různých kombinací hlasů
  • taktování a hraní partitury současně
  • cviky pro nezávislost rukou
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK