PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hra na varhany I - OB2308233
Anglický název: Organ I
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Václav Peter, CSc.
Korekvizity : OB2308101
Je prerekvizitou pro: OB2308260, OB2308234
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.09.2008)
Cílem předmětu je seznámit studenta s interpretačními možnostmi varhan a se základy techniky varhanní hry ve srovnání s technikou hry klavírní. Základní tématické okruhy: Specifičnost varhanní interpretace různých hudebních slohů. Varhany jako doprovodný nástroj k sborovému a sólovému zpěvu. Varhany jako nástroj sólové koncertní praxe. Varhany jako součást různých nástrojových seskupení.
Literatura
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (06.09.2008)

BĚLSKÝ, V. Nauka o varhanách. Praha: Supraphon, 1988.

KLINDA, F. Orgánová interpretácia. Bratislava: Opus, 1983.

KLINDA, F. Organ v kultuře dvoch tisícročí. Bratislava: Hudobné centrum, 2000.

TOMŠÍ, L. Historické varhany v Čechách. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-009-8.

Varhanní literatura: skladby různých stylových období podle technické

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK