PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Hra generálbasu II - OB2308228
Anglický název: Figured Bass II
Zajišťuje: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Prerekvizity : OB2308227
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. (16.11.2006)
Cílem předmětu je poskytnout studentu kvalifikovanou dovednost hry generálbasu při interpretaci barokní i klasicistní hudby a schopnost písemné realizace tohoto specifického notového zápisu. Základní tématické okruhy: Praktické uplatnění teoretických znalostí z nauky o harmonii přímou realizací harmonických úloh na klávesovém nástroji (klavír, varhany, cembalo) z různých učebnic harmonie. Podrobné studium stylu interpretace barokní hudby. Hra recitativů vrcholných italských oper W. A. Mozarta. Procvičování hry generálního basu na skladbách v těch vydáních, kde není vypracován. Schopnost tvorby generálního basu u skladeb z archivních materiálů, vybraných pro tištěná vydání.
Cíl předmětu
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2010)

Získání dovednosti hry generálbasových partů a skladeb takto zaznamenaných

Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. (16.11.2006)

BROŽ, F. Generalbas continuo. Praha : HMUB, 1948.

DOLMETSCH, A. Interpretace hudby 17. a 18. století. Praha : SNKLHU, 1958.

FROTSCHER, G. Aufführungspraxis alter Musik. Wilhelmshaven : Heinrichshofen´s Verlag, 1980.

RIEMANN, H. Anleitung zum Generalbass-Spielen. Berlin : MHV IX.

TELEMANN, G. P. Singen ist das Fundament zur Music in allen Dingen. Leipzig : Verlag Philipp Reclam jun., 1981.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2010)

Praktické zvládnutí úkolů obsažených v sylabu

Sylabus
Poslední úprava: SALAKOVA/PEDF.CUNI.CZ (16.02.2010)

1. Vedlejší septakordy

2. Dominantní nónový akord

3. Vedlejší nónové akordy

4. Melodické tóny - průtah, průchod, střídavý tón

5. Melodické tóny - následný akordický tón , předjímka

6. Diatonická modulace

7. Mimotonální dominanty

8. Akordy chromatické terciové příbuznosti

9. Neapolský a lydický sextakord

10. Modulace neapolským sextakordem

11. Alterace

12. Protestantský chorál - příprava základního tvaru

13. Protestantský chorál - hra výsledné podoby

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK